Riba morski đavo takođe peca svoj plen ali ona uz pomoć bioluminescentnih bakterija. Kost njenog... Riba morski đavo takođe peca svoj plen, ali ona uz pomoć bioluminescentnih bakterija. Kost njenog...
Advanced Search