In this April 2013 photo Seaman Matthew Voorting left and Boatswain’s Mate Seaman Stephen Ozolins... In this April 2013 photo, Seaman Matthew Voorting, left, and Boatswain’s Mate Seaman Stephen Ozolins... Home » U.S. Military Photos » U.S. Navy Photos USS Tortuga Click on image to view larger image Home » U.S. Military Photos » U.S. Navy Photos USS Tortuga Click on image to view larger image Naval Today Naval Today Namesake: Dry Tortugas islands USS Tortuga (LSD-46) is the sixth of the Whidbey Island (LSD-41)... Namesake: Dry Tortugas islands USS Tortuga (LSD-46) is the sixth of the Whidbey Island (LSD-41)... USS Tortuga USS Tortuga USS Tortuga Docks in Manila USS Tortuga Docks in Manila Trực thăng đỗ trên tàu USS Tortuga. Trực thăng đỗ trên tàu USS Tortuga. USS Tortuga pierside New Orleans USS Tortuga pierside New Orleans ...(RAM) launcher on board USS Tortuga (LSD-46) . Photo courtesy Bob Dollins - August 222005 ...(RAM) launcher on board USS Tortuga (LSD-46) . Photo courtesy Bob Dollins - August 22,2005 Tàu đổ bộ USS Tortuga của Mỹ tại vịnh Subic năm 2012. Ảnh: US Navy/HO. Tàu đổ bộ USS Tortuga của Mỹ tại vịnh Subic năm 2012. Ảnh: US Navy/HO. ...console in the pilot house of USS Tortuga (LSD-46) . Photo courtesy Bob Dollins - August 222005 ...console in the pilot house of USS Tortuga (LSD-46) . Photo courtesy Bob Dollins - August 22,2005 ...console in the pilot house of USS Tortuga (LSD-46) . Photo courtesy Bob Dollins - August 222005 ...console in the pilot house of USS Tortuga (LSD-46) . Photo courtesy Bob Dollins - August 22,2005 'First' Navy Jack on USS Tortuga (LSD-46) - August 22 2005 'First' Navy Jack on USS Tortuga (LSD-46) - August 22, 2005 zoom The forward-deployed amphibious dock landing ship USS Tortuga (LSD 46) arrived in Jakarta... zoom The forward-deployed amphibious dock landing ship USS Tortuga (LSD 46) arrived in Jakarta... USNS Mercy 2010 USNS Mercy 2010 zoom Sailors assigned to forward-deployed amphibious assault ship USS Tortuga (LSD 46) and Marines... zoom Sailors assigned to forward-deployed amphibious assault ship USS Tortuga (LSD 46) and Marines... Commanding Officer USS Tortuga (LSD 46) Cmdr. Mark H. Scovill and Chaplain Lt. Carl E. Trost... Commanding Officer, USS Tortuga (LSD 46), Cmdr. Mark H. Scovill and Chaplain, Lt. Carl E. Trost,... Drones on the deck of the USS Tortuga US Navy Imagery / Flickr Since the end of World War II... Drones on the deck of the USS Tortuga | US Navy Imagery / Flickr Since the end of World War II,... Các tàu đổ bộ đệm hơi 21 và 81 tham gia diễn tập phía sau tàu đổ bộ tiên phong USS Tortuga. Các tàu đổ bộ đệm hơi 21 và 81 tham gia diễn tập phía sau tàu đổ bộ tiên phong USS Tortuga. U.S. Navy sailors help a New Orleans resident board the USS Tortuga where Hurricane Katrina victims... U.S. Navy sailors help a New Orleans resident board the USS Tortuga, where Hurricane Katrina victims... zoom USS Tortuga (LSD 46) Sailors and 31st MEU Marines celebrated women’s education and empowerment... zoom USS Tortuga (LSD 46) Sailors and 31st MEU Marines celebrated women’s education and empowerment... Lính thủy đánh bộ Mỹ dùng tàu cao su rời tàu đổ bộ USS Tortuga trong một hoạt động tại Okinawa Nhật... Lính thủy đánh bộ Mỹ dùng tàu cao su rời tàu đổ bộ USS Tortuga trong một hoạt động tại Okinawa, Nhật... Các binh sĩ di chuyển xuống xuồng đổ bộ. Các binh sĩ di chuyển xuống xuồng đổ bộ. ...getting ready for tour of USS Tortuga (LSD-46) . Photo courtesy Bob Dollins - August 222005 ...getting ready for tour of USS Tortuga (LSD-46) . Photo courtesy Bob Dollins - August 22,2005 zoom Forward-deployed amphibious dock landing ship USS Tortuga (LSD 46) departed from White Beach... zoom Forward-deployed amphibious dock landing ship USS Tortuga (LSD 46) departed from White Beach... ...Al Dunn above the welldeck of USS Tortuga (LSD-46) . Photo courtesy Bob Dollins - August 222005 ...Al Dunn above the welldeck of USS Tortuga (LSD-46) . Photo courtesy Bob Dollins - August 22,2005 ...heading for the brow of the USS Tortuga (LSD-46) . Photo courtesy Mitch Perkey - August 222005 ...heading for the brow of the USS Tortuga (LSD-46) . Photo courtesy Mitch Perkey - August 22,2005 Electrician’s Mate 3rd Class Versha L. Barnett of USS Tortuga teaches the American classic dance the... Electrician’s Mate 3rd Class Versha L. Barnett of USS Tortuga teaches the American classic dance the... Một binh sĩ của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản giơ tay chào trước lá quốc kỳ Mỹ trên boong tàu... Một binh sĩ của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản giơ tay chào trước lá quốc kỳ Mỹ trên boong tàu... photo: US Navy / Mass Communication Specialist 1st Class Richard Doolin A Japan Maritime... photo: US Navy / Mass Communication Specialist 1st Class Richard Doolin A Japan Maritime...
Next »
Advanced Search