Best of both worlds You can choose a colorful stylish headset and still get the top capability you... Best of both worlds You can choose a colorful stylish headset and still get the top capability you... Print View full size Reference : HBH-PV708 shop price: € 49.00 web price: € 38.00 Quantity :... Print View full size Reference : HBH-PV708 shop price: € 49.00 web price: € 38.00 Quantity :... Sony Ericsson HBH-PV708 Sony Ericsson HBH-PV708 Description: You can choose a stylish headset and still get the top capability you expect in a Sony... Description: You can choose a stylish headset and still get the top capability you expect in a Sony... Sony Ericsson HBH-PV708 Sony Ericsson HBH-PV708 Click Here to Enlarge Image Click Here to Enlarge Image Click Here to Enlarge Image Click Here to Enlarge Image Sony Ericsson HBH-PV708 Sony Ericsson HBH-PV708 Print View full size Reference : HBH-PV708 shop price: € 49.00 web price: € 38.00 Quantity :... Print View full size Reference : HBH-PV708 shop price: € 49.00 web price: € 38.00 Quantity :... Sony HBH-PV708 Dark .. $36.99 VIEW SUBSCRIPTION FOR NEW DEALS Sony HBH-PV708 Dark .. $36.99 VIEW SUBSCRIPTION FOR NEW DEALS Sony Ericsson HBH-PV770 di Telefonino.net Redazione Tweet Share Altre Notizie Su: Accessori... Sony Ericsson HBH-PV770 di Telefonino.net Redazione Tweet Share Altre Notizie Su: Accessori... 4980 Euro 3850 Euro Jūs ietaupāt: 1130 Euro (23%) Preces kods: HF.137 Viss izpārdots. Zvanīt ... 49,80 Euro 38,50 Euro Jūs ietaupāt: 11,30 Euro (23%) Preces kods: HF.137 Viss izpārdots. Zvanīt ,... Nedostupný              Výrobce SONY  Kód 25536117 Part No. 1203-6899                 Sony Ericsson... Nedostupný              Výrobce SONY  Kód 25536117 Part No. 1203-6899                 Sony Ericsson... 4980 Euro 3850 Euro Jūs ietaupāt: 1130 Euro (23%) Preces kods: HF.137 Viss izpārdots. Zvanīt ... 49,80 Euro 38,50 Euro Jūs ietaupāt: 11,30 Euro (23%) Preces kods: HF.137 Viss izpārdots. Zvanīt ,... Sony Ericsson Bluetooth-Headset HBH-PV708 rose gold Sony Ericsson HBH-PV708 Sony Ericsson Bluetooth-Headset HBH-PV708 rose gold Sony Ericsson HBH-PV708 óâåëè÷èòü 382 ãðí Bluetooth ãàðíèòóðà âûïîëíåíà â êëàññè÷åñêîì äèçàéíå îñíàùåíà ïîääåðæêîé... óâåëè÷èòü 382 ãðí Bluetooth ãàðíèòóðà âûïîëíåíà â êëàññè÷åñêîì äèçàéíå, îñíàùåíà ïîääåðæêîé... óâåëè÷èòü óâåëè÷èòü přihlásit registrujte se MobilHouse.CZ na Facebooku Nejnovější zboží » Samsung I9000 Galaxy S... přihlásit registrujte se MobilHouse.CZ na Facebooku Nejnovější zboží » Samsung I9000 Galaxy S... 索尼爱立信HBH-PV708... 索尼爱立信HBH-PV708... 索尼爱立信HBH-PV708 在实际的使用测试中,HBH-PV708的通话质量有一定的保证,音量足够大,很少有爆音的情况出现,这得多亏于其数位杂音消除技术。 索尼爱立信HBH-PV708 在实际的使用测试中,HBH-PV708的通话质量有一定的保证,音量足够大,很少有爆音的情况出现,这得多亏于其数位杂音消除技术。 索尼爱立信HBH-PV708 至于待机续航的能力HBH-PV708有着不错的表现,其待机时间达到500小时,内置的 电源 提供了15小时的通话时间,续航能力可见一斑,用户从此不必整天把 充电器... 索尼爱立信HBH-PV708 至于待机续航的能力HBH-PV708有着不错的表现,其待机时间达到500小时,内置的 电源 提供了15小时的通话时间,续航能力可见一斑,用户从此不必整天把 充电器... Bluetooth-Headset HBH-PV708 rose gold SonyEricsson Preis: 30.45 EUR Bluetooth-Headset HBH-PV708 rose... Bluetooth-Headset HBH-PV708 rose gold SonyEricsson Preis: 30.45 EUR Bluetooth-Headset HBH-PV708 rose... Bluetooth-Headset HBH-PV712 schwarz+lime-green SonyEricsson Preis: 42.05 EUR Bluetooth-Headset... Bluetooth-Headset HBH-PV712 schwarz+lime-green SonyEricsson Preis: 42.05 EUR Bluetooth-Headset...
Advanced Search