Η ΣΥΝΟΠΤΙΚH ΙΣΤΟΡΙΚH ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προέρχεται από το Αιγυπτιακό Λεβριέ που έφεραν οι Φοίνικες πριν... Η ΣΥΝΟΠΤΙΚH ΙΣΤΟΡΙΚH ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προέρχεται από το Αιγυπτιακό Λεβριέ, που έφεραν οι Φοίνικες πριν... In generale Braccoide mesomorfo muscoloso e asciutto di forte simmetria mai grasso galoppatore... In generale Braccoide mesomorfo, muscoloso e asciutto, di forte simmetria, mai grasso, galoppatore... In generale Braccoide mesomorfo muscoloso e asciutto di forte simmetria mai grasso galoppatore... In generale Braccoide mesomorfo, muscoloso e asciutto, di forte simmetria, mai grasso, galoppatore... Another hound whose origins lie in the North African sighthounds the Segugio Italiano has the leggy... Another hound whose origins lie in the North African sighthounds, the Segugio Italiano has the leggy... Dea di Crival Campionessa Europea 2003 Segugio Italiano a pelo forte (foto All. Crival) Dea di Crival, Campionessa Europea 2003 Segugio Italiano a pelo forte (foto All. Crival) Segugio Italiano a pelo raso ( foto www.segugistriani.it ) Standard Altezza: - maschi da 44 a 52 cm... Segugio Italiano a pelo raso ( foto www.segugistriani.it ) Standard Altezza: - maschi da 44 a 52 cm... Pupo di Crival Campione Europeo 2003 Segugio Italiano a pelo forte (foto All. Crival) Pupo di Crival, Campione Europeo 2003 Segugio Italiano a pelo forte (foto All. Crival) Segugio Italiano a pelo raso ( foto www.agraria.org ) Segugio Italiano a pelo raso ( foto www.agraria.org ) Segugio Italiano a pelo raso ( foto www.agraria.org ) Segugio Italiano a pelo raso ( foto www.agraria.org ) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπάρχει και η άλλη ράτσα Σεγκούτσιο με σκληρό τρίχωμα. (Segugio Italiano Pelo Forte). Η... ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπάρχει και η άλλη ράτσα Σεγκούτσιο με σκληρό τρίχωμα. (Segugio Italiano Pelo Forte). Η... Segugio Italiano a pelo raso ( foto www.segugioitaliano.fan-club.it ) Standard Altezza: - maschi da... Segugio Italiano a pelo raso ( foto www.segugioitaliano.fan-club.it ) Standard Altezza: - maschi da... Segugio Italiano (Drahthaar) Verwendung: Begleithund Jagdhund Alternativer Name: Drahthaariger... Segugio Italiano (Drahthaar) Verwendung: Begleithund, Jagdhund Alternativer Name: Drahthaariger... Segugio Italiano lo standard Aspetto generale. Mesomorfo quadrato fortemente costruito... Segugio Italiano lo standard Aspetto generale. Mesomorfo, quadrato, fortemente costruito,... Cuccioli maschi di Segugio Italiano color nero focato possibilità di pedigree. Li diamo sverminati e... Cuccioli maschi di Segugio Italiano color nero focato possibilità di pedigree. Li diamo sverminati e... - L'esposizione è stata organizzata da: Arcicaccia Centro Sport Attività Ambientali Associazione... - L'esposizione è stata organizzata da: Arcicaccia Centro Sport Attività Ambientali Associazione... Origins There is Italian Segugio with two mantel types of short hair (I peel satin) and of rough... Origins There is Italian Segugio with two mantel types, of short hair (I peel satin) and of rough... Segugio dell'Appennino a pelo raso (foto www.enci.it ) Standard morfologico IMPORTANTI PROPORZIONI... Segugio dell'Appennino a pelo raso (foto www.enci.it ) Standard morfologico IMPORTANTI PROPORZIONI... Apportierhunde: Golden und Labrador Retriever Laufhunde: Segugio Italiano Beagle Beagle... Apportierhunde: Golden und Labrador Retriever Laufhunde: Segugio Italiano , Beagle , Beagle... Shar Pei Utility Shar Pei Utility The Rhodesian Ridgeback is regarded by the Kennel Union of Southern Africa as their native dog. His... The Rhodesian Ridgeback is regarded by the Kennel Union of Southern Africa as their native dog. His... The Norwegian Lundehund (right The One and Only Ginger )- translated as Puffin Hound - is the most... The Norwegian Lundehund (right, The One and Only, Ginger )- translated as Puffin Hound - is the most... The Finnish Spitz (right Ch Sukunimi Sven ) is a lightly build hound the dog ranging in height up... The Finnish Spitz (right, Ch Sukunimi Sven ) is a lightly build hound, the dog ranging in height up... Afghan Hounds are undeniably amongst the most glamorous of dogs; the Breed Standard describes him as... Afghan Hounds are undeniably amongst the most glamorous of dogs; the Breed Standard describes him as... Warum? Weil Meister Lampe das Wild ist das den Laufhund mehr als jedes andere Beutetier zur Lösung... Warum? Weil Meister Lampe das Wild ist, das den Laufhund mehr als jedes andere Beutetier zur Lösung... The Grand Bleu de Gascogne is one of the larger French hounds measuring up to 70cm and solidly... The Grand Bleu de Gascogne is one of the larger French hounds, measuring up to 70cm and solidly... Other Names Short-haired Italian Hound Segugio Other Names Short-haired Italian Hound, Segugio Segugio Italiano Hound Segugio Italiano Hound Spaniel: a sportsman’s best friend is his gundog. Spaniel: a sportsman’s best friend is his gundog. Roddendown Miniature Smooth Hair Dachshunds Accredited Breeder. Please contact Justine Padfield on... Roddendown Miniature Smooth Hair Dachshunds Accredited Breeder. Please contact Justine Padfield on...
Next »
Advanced Search