Foto: Maciej Durst (za zgod ą VGC-Poland ) Foto: Maciej Durst (za zgod ą VGC-Poland ) Foto: Michał Kipszak Foto: Michał Kipszak Foto: Piotr Piechowski Foto: Piotr Piechowski Foto: Michał Kipszak Foto: Michał Kipszak Foto: Piotr Piechowski Foto: Piotr Piechowski Foto: Piotr Piechowski Foto: Piotr Piechowski Foto: Piotr Piechowski Foto: Piotr Piechowski Foto: Piotr Piechowski Foto: Piotr Piechowski Foto: Piotr Piechowski Foto: Piotr Piechowski Foto: Piotr Piechowski Foto: Piotr Piechowski Foto: Piotr Piechowski Foto: Piotr Piechowski Foto: Piotr Piechowski Foto: Piotr Piechowski Foto: Piotr Piechowski Foto: Piotr Piechowski Foto: ze zbiorów VGC-Poland Foto: ze zbiorów VGC-Poland Foto: Witold Nowak (za zgod ą VGC-Poland ) Foto: Witold Nowak (za zgod ą VGC-Poland ) Foto: Witold Nowak (za zgod ą VGC-Poland ) Foto: Witold Nowak (za zgod ą VGC-Poland ) Foto: ze zbiorów VGC-Poland Foto: ze zbiorów VGC-Poland Foto: ze zbiorów VGC-Poland Foto: ze zbiorów VGC-Poland ... W sp ółczynniki obciążeń dop: patrz tekst (*)- dane w nawiasach dotycz ą lotu na plecach ! ... W sp ółczynniki obciążeń dop: patrz tekst (*)- dane w nawiasach dotycz ą lotu na plecach ! ...dopuszczalna: 2 5 0 km/h Wsp. obciążeń dop.: ? g (*)- dane w nawiasach dotycz ą SZD-21-2A ...dopuszczalna: 2 5 0 km/h Wsp. obciążeń dop.: ? g (*)- dane w nawiasach dotycz ą SZD-21-2A
Advanced Search