(Images: US Air Force ( top middle ) public domain; Dreamland Resort ) It is telling that since... (Images: US Air Force ( top , middle ), public domain; Dreamland Resort ) It is telling that since... Je vhodné tiež dodať že v spomenutom roku 1978 kedy sa začali realizovať významné investície do... Je vhodné tiež dodať, že v spomenutom roku 1978, kedy sa začali realizovať významné investície do... The US Air Force Defense Advanced Research Projects Agency and Northrop Corp. teamed up for the... The US Air Force, Defense Advanced Research Projects Agency , and Northrop Corp. teamed up for the... Request photo usage Image ID: 57681 Views: 4655 Operator: USA - Air Force - - Aircraft: Northrop -... Request photo usage Image ID: 57681 Views: 4655 Operator: USA - Air Force - - Aircraft: Northrop -... Prvý prototyp bol postavený začiatkom roka 1980. Pre prípad havárie bol postavený aj skelet druhého... Prvý prototyp bol postavený začiatkom roka 1980. Pre prípad havárie bol postavený aj skelet druhého... Northrop Tacit Blue The Tacit Blue was created to test stealth technology. The USAF DARPA and... Northrop Tacit Blue The Tacit Blue was created to test stealth technology. The USAF, DARPA, and... Ďalšie práce sa už viacmenej zameriavali len na to aby bola táto škatuľa schopná lietať a aby sa... Ďalšie práce sa už viacmenej zameriavali len na to, aby bola táto škatuľa schopná lietať a aby sa... Podobne ako Have Blue aj Tacit Blue musel mať štvornásobne zálohovaný elektroimpulzný riadiaci... Podobne ako Have Blue, aj Tacit Blue musel mať štvornásobne zálohovaný elektroimpulzný riadiaci... Vo firme sa najmä vďaka skúsenému Johnovi F. Cashenovi dokázali vysporiadať s oveľa zložitejšími... Vo firme sa najmä vďaka skúsenému Johnovi F. Cashenovi dokázali vysporiadať s oveľa zložitejšími... Northrop TSSAM Aerodynamická konfigurácia lietadla Tacit Blue bola využitá pri tajnom projekte TSSAM... Northrop TSSAM Aerodynamická konfigurácia lietadla Tacit Blue bola využitá pri tajnom projekte TSSAM... Northrop Tacit Blue (Grumman) Northrop Tacit Blue (Grumman) Mappa Del Sito Mappa Del Sito Photo: Skytamer Images Photo: Skytamer Images Northrop Tacit Blue stealth demonstrator Canard MiG Article 1-44(1-42) 3-view drawing Forward-Sweep... Northrop Tacit Blue stealth demonstrator Canard MiG Article 1-44(1-42) 3-view drawing Forward-Sweep... Douglas A-4 original sketch Northrop Tacit Blue stealth demonstrator Canard MiG Article 1-44(1-42)... Douglas A-4 original sketch Northrop Tacit Blue stealth demonstrator Canard MiG Article 1-44(1-42)... Loral F-19 Concept with an extremely low radar signature [2] . While Tacit Blue was not intended for... Loral F-19 Concept with an extremely low radar signature [2] . While Tacit Blue was not intended for...
Advanced Search