VIII VIII Description Wide brimmed straw hat ( palarie de paie ) worn over a floral printed headscarf. A... Description Wide brimmed straw hat ( palarie de paie ) worn over a floral printed headscarf. A... Râpa cu Păpuşi a fost luată în custodie de Ruralis Bistriţa Două ong-uri vor administra timp de... Râpa cu Păpuşi a fost luată în custodie de Ruralis Bistriţa Două ong-uri vor administra timp de... Trenul a lovit masina primarului la o trecere nesemnalizată (foto Arhiva) Maşina primarului din... Trenul a lovit masina primarului la o trecere nesemnalizată (foto Arhiva) Maşina primarului din... pr. Năsăud - 2006 pr. Năsăud - 2006 Woman's costume Gathered neck chemise ( cămaşă încreţită ) with sleeves gathered into frilled cuffs... Woman's costume Gathered neck chemise ( cămaşă încreţită ) with sleeves gathered into frilled cuffs,... Description Gathered neck linen chemise s ( cămaşă încreţită ) . Narrow woven woollen aprons (... Description Gathered neck linen chemise s ( cămaşă încreţită ) . Narrow woven woollen aprons (... Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud Typical style of newly built church. This photo was taken in the village of Zagra close to Năsăud.... Typical style of newly built church. This photo was taken in the village of Zagra, close to Năsăud.... Gr. Şc. Năsăud Gr. Şc. Năsăud VIII VIII Cod deținător 7109200 Denumire Punct muzeal Ciceu Mihăieşti Județ Bistriţa-Năsăud Localitatea CICEU... Cod deținător 7109200 Denumire Punct muzeal Ciceu Mihăieşti Județ Bistriţa-Năsăud Localitatea CICEU... Man's costume Black felt hat p ălărie with low crown and wide brim decorated with a wide row of... Man's costume Black felt hat p ălărie with low crown and wide brim, decorated with a wide row of... Description Woman's costume Gathered neck chemise ( cămaşă încreţită ) with wide frills ( fodor ) on... Description Woman's costume Gathered neck chemise ( cămaşă încreţită ) with wide frills ( fodor ) on... Cod deținător 7109200 Denumire Punct muzeal Ciceu Mihăieşti Județ Bistriţa-Năsăud Localitatea CICEU... Cod deținător 7109200 Denumire Punct muzeal Ciceu Mihăieşti Județ Bistriţa-Năsăud Localitatea CICEU... Man's costume Black felt hat ( pălărie ) with low crown and wide brim. White linen straight shirt... Man's costume Black felt hat ( pălărie ) with low crown and wide brim. White linen straight shirt... Description Black sheepskin hat ( că ciulă) White linen straight shirt ( c ămaşă dreaptă ) with... Description Black sheepskin hat ( că ciulă) White linen straight shirt ( c ămaşă dreaptă ), with... Cod deținător 7109200 Denumire Punct muzeal Ciceu Mihăieşti Județ Bistriţa-Năsăud Localitatea CICEU... Cod deținător 7109200 Denumire Punct muzeal Ciceu Mihăieşti Județ Bistriţa-Năsăud Localitatea CICEU... Description Gathered neck linen chemise ( cămaşă încreţită ) with sleeves gathered at wrists and... Description Gathered neck linen chemise ( cămaşă încreţită ) with sleeves gathered at wrists, and... Description Gathered neck chemise ( cămaşă cu tablă ) with sleeves gathered at wrists and black... Description Gathered neck chemise ( cămaşă cu tablă ), with sleeves gathered at wrists and black... Description Gathered neck linen chemise ( cămaşă încreţită ) with sleeves gathered at wrists and... Description Gathered neck linen chemise ( cămaşă încreţită ) with sleeves gathered at wrists, and... Cod deținător 7109200 Denumire Punct muzeal Ciceu Mihăieşti Județ Bistriţa-Năsăud Localitatea CICEU... Cod deținător 7109200 Denumire Punct muzeal Ciceu Mihăieşti Județ Bistriţa-Năsăud Localitatea CICEU... Alături îi vor fi interpreţi dragi nouă tuturor în acea zi importantă pentru ea pentru familia ei... Alături îi vor fi interpreţi dragi nouă tuturor, în acea zi importantă pentru ea, pentru familia ei... Client Euro Container Bistriţa Năsăud Despre Site de prezentare a firmei de închirieri euro... Client Euro Container Bistriţa Năsăud Despre Site de prezentare a firmei de închirieri euro... Description Black felt hat ( p ălărie ) with low crown and wide brim. White linen straight shirt... Description Black felt hat ( p ălărie ) with low crown and wide brim. White linen straight shirt... Description Sleeveless sheepskin waistcoat ( pieptar ) covered with brown velvet and edged with... Description Sleeveless sheepskin waistcoat ( pieptar ) covered with brown velvet and edged with... Description Gathered neck chemise ( cămaşă cu tablă ) with sleeves gathered at wrists and black... Description Gathered neck chemise ( cămaşă cu tablă ), with sleeves gathered at wrists and black... Un kilometru de drum judeţean costă potrivit autorităţilor judeţene 400.000 de euro FOTO: ardan.ro... Un kilometru de drum judeţean costă, potrivit autorităţilor judeţene, 400.000 de euro FOTO: ardan.ro... Cod deținător 7109200 Denumire Punct muzeal Ciceu Mihăieşti Județ Bistriţa-Năsăud Localitatea CICEU... Cod deținător 7109200 Denumire Punct muzeal Ciceu Mihăieşti Județ Bistriţa-Năsăud Localitatea CICEU... Man's costume White linen straight shirt with yoke ( c ămaşă cu umeraş ) with a band of floral... Man's costume White linen straight shirt with yoke ( c ămaşă cu umeraş ), with a band of floral...
Next »
Advanced Search