Μαλαϊκός προβοσκιδόχοιρος λαμβάνων το λουτρόν του Γορίλλας : Να πω την αμαρτία μου εγώ τους φοβάμαι... Μαλαϊκός προβοσκιδόχοιρος λαμβάνων το λουτρόν του Γορίλλας : Να πω την αμαρτία μου, εγώ τους φοβάμαι... E-mail this to a friend E-mail this to a friend Photographer: Jim Winstead Photographer: Jim Winstead Hello ! ! My name is Malayan Tapir. I am a vegetarian. I like to eat leaves fruits and sprouts... Hello ! ! My name is Malayan Tapir. I am a vegetarian. I like to eat leaves, fruits, and sprouts... Malayan Tapir (Tapirus indicus) Tapirs are large mammals found in the rainforests of Central and... Malayan Tapir (Tapirus indicus) Tapirs are large mammals found in the rainforests of Central and... Top -- Tree (Order to Genus) -- Order List -- Genus List -- Index ( Scientific English Specimen... Top -- Tree (Order to Genus) -- Order List -- Genus List -- Index ( Scientific , English , Specimen... ...the Malayan Tapir... ...the Malayan Tapir... I would like to thank all my friends. Thanks for coming to my site! I would like to thank all my friends. Thanks for coming to my site! Posted by Jack @ 02:46 PM in Toy Show Permalink Comments (5) TrackBack TrackBack URL for this... Posted by Jack @ 02:46 PM in Toy Show | Permalink | Comments (5) | TrackBack TrackBack URL for this... Ans: A Hippo Singapore Zoo (Part 2) The Tropical Polar Bears Spotted by a leopard Singapore... Ans: A Hippo Singapore Zoo (Part 2) | The Tropical Polar Bears | Spotted by a leopard | Singapore... Did you know Baby Malayan Tapir looked like this? Did you know Baby Malayan Tapir looked like this? Malayan Tapir at the San Diego Zoo ( Source ) In one of my first trips to Pulau Ubin in recent years... Malayan Tapir at the San Diego Zoo ( Source ) In one of my first trips to Pulau Ubin in recent years... Od četiri vrste tapira azijski najviše liči na one koji su živeli pre 50 miliona godina na početku... Od četiri vrste tapira, azijski najviše liči na one koji su živeli pre 50 miliona godina, na početku... ...the Malayan Tapir... ...the Malayan Tapir... Panda Mammals - Ursidae - Pandas Yamada Katsuhisa 42 Square Also in NOA Magazine 343 Panda Mammals - Ursidae - Pandas Yamada Katsuhisa 42 Square Also in NOA Magazine 343 Black white and unique: the Malayan Tapir struggles for recognition Black, white and unique: the Malayan Tapir struggles for recognition This is a Malayan Tapir. Tapirs are shy and commonly nocturnal. the black and white patche shelp to... This is a Malayan Tapir. Tapirs are shy and commonly nocturnal. the black and white patche shelp to... Map of Malayan Tapir distribution in the wild data circa 2003 The Malayan Tapir was once found... Map of Malayan Tapir distribution in the wild, data circa 2003 The Malayan Tapir was once found... Malayan Tapir skin The skin of Malayan Tapir are believed to cure boils and infectious diseases of... Malayan Tapir skin The skin of Malayan Tapir are believed to cure boils and infectious diseases of... Romance is a powerful motivator even for Malayan Tapirs.  Luckily this love story at Zoo Antwerp... Romance is a powerful motivator, even for Malayan Tapirs.  Luckily, this love story at Zoo Antwerp... Malayan Tapir #1 (37 Kb JPEG); Malayan Tapir #2 (98 Kb JPEG) ( Tapirback ) The Malayan Tapir weighs... Malayan Tapir #1 (37 Kb JPEG); Malayan Tapir #2 (98 Kb JPEG) ( Tapirback ) The Malayan Tapir weighs... Of all the tapirs the Malayan or Asian tapir is the most endangered. Less than 2000 are thought to... Of all the tapirs, the Malayan or Asian tapir is the most endangered. Less than 2,000 are thought to... ...the Cockatoos... ...the Cockatoos... ▲The Malayan Tapir Section in the Rain Forest Area ▲The Malayan Tapir Section in the Rain Forest Area Cuts on the hoof of the Malayan Tapir killed by a poacher. He spoke of many cases where tapirs have... Cuts on the hoof of the Malayan Tapir killed by a poacher. He spoke of many cases where tapirs have... Belfast Zoo’s recent baby boom has continued with the birth of Marjorie the Malayan Tapir. Marjorie... Belfast Zoo’s recent baby boom has continued with the birth of Marjorie, the Malayan Tapir. Marjorie... Brazilian Tapir swimming a river in the Pantanal by Chris Townend . Brazilian Tapir swimming a river in the Pantanal by Chris Townend . MUOC founder Yew Souf's handcrafted one-of-a-kind ceramic tapirs. Photo: MUOC Keep the tapir art... MUOC founder Yew Souf's handcrafted, one-of-a-kind ceramic tapirs. Photo: MUOC Keep the tapir art... Rindang one month old at the Woodland Park Zoo Malayan Tapirs are primarily solitary creatures... Rindang, one month old, at the Woodland Park Zoo Malayan Tapirs are primarily solitary creatures,... Photo Credit: Belfast Zoo Story continues after the jump! Gladys came to Belfast Zoo from Toronto... Photo Credit: Belfast Zoo Story continues after the jump! Gladys came to Belfast Zoo from Toronto...
Next »
Advanced Search