Rogozarski IK3 Rogozarski IK3 ”Œ³ ‘S• 11.4m ‘S’· 7.88m ‘S‚ 3.84m —ƒ–ÊÏ 18.0m 2 ‘S”õd—Ê 1930kg Å‚‘¬“x 428km/h(5000m)... ”Œ³ ‘S• 11.4m ‘S’· 7.88m ‘S‚ 3.84m —ƒ–ÊÏ 18.0m 2 ‘S”õd—Ê 1,930kg Å‚‘¬“x 428km/h(5,000m)... The Ikarus IK-2 began as an indigenous Yugoslavian private venture in 1932 with 12 production... The Ikarus IK-2 began as an indigenous Yugoslavian private venture in 1932, with 12 production... ... Source: Aero Journal No.9 (c) Aero-Editions October-November 1999 Discussion: Comments ^ top ... Source: Aero Journal No.9, (c) Aero-Editions, October-November 1999 Discussion: Comments ^ top Minor action vehicle or used in only a short scene Minor action vehicle or used in only a short scene S u m m a r y S u m m a r y ユーゴスラビア空軍所属のIK−3 ユーゴスラビアの航空技術者リュボミール・イリチ(Ljubomir Ilić)、コスタ・シブツェフ(Kosta Sivčev)、... ユーゴスラビア空軍所属のIK−3 ユーゴスラビアの航空技術者リュボミール・イリチ(Ljubomir Ilić)、コスタ・シブツェフ(Kosta Sivčev)、...     Das Fahrzeug wurde 1997 außer Dienst genommen und nach Timisoara/Rumänien verkauft. Am 09.11.1999... Das Fahrzeug wurde 1997 außer Dienst genommen und nach Timisoara/Rumänien verkauft. Am 09.11.1999... Oto Pabianicki Ik260 - 700 :) Jak widać korozja robi swoje i niebawem wóz się rozpadnie. Autobus... Oto Pabianicki Ik260 - 700 :) Jak widać korozja robi swoje i niebawem wóz się rozpadnie. Autobus... Domů Modely Forum Galerie E-shop Vydané modely Vánoční modely Bonus modely 2014 ... Domů | Modely | Forum | Galerie | E-shop | Vydané modely | Vánoční modely | Bonus modely 2014 |... Photo: Märkische Museum archive Niels-Folke Vallin © Berlin Photo: Märkische Museum, archive Niels-Folke Vallin ©, Berlin Back to the Historical trolleybus page Multicounter.de Back to the Historical trolleybus page Multicounter.de ..... autobusy řady 300 se staly nejdynamičtěji vyvíjenými vozy z celé nabídky firmy Ikarus.... ..... autobusy řady 300 se staly nejdynamičtěji vyvíjenými vozy z celé nabídky firmy Ikarus.... Ikarus (toter Vogel) Ikarus (toter Vogel) IKARUS 190 im Prospekt IKARUS 190 im Prospekt Domů Modely Forum Galerie E-shop Vydané modely Vánoční modely Bonus modely 2014 ... Domů | Modely | Forum | Galerie | E-shop | Vydané modely | Vánoční modely | Bonus modely 2014 |... The photo show the former Eberswalde articulated trolleybus no. 06 III of the Hungarian type Ikarus... The photo show the former Eberswalde articulated trolleybus no. 06 III of the Hungarian type Ikarus... Kloubové velkokapacitní autobusy Ikarus nacházejí uplatnění zejména na účelových spojích k branám... Kloubové velkokapacitní autobusy Ikarus nacházejí uplatnění zejména na účelových spojích k branám... Photo: Märkische Museum archive Niels-Folke Vallin © Berlin Photo: Märkische Museum, archive Niels-Folke Vallin ©, Berlin Rogozarski IK3 Rogozarski IK3 RYAF's Ikarus IK-2 & Rogozarski IK-3 1. IK-2 no.2104 2. IK-3 no.2158/8 (B-48LH) Vojno letalstvo... RYAF's Ikarus IK-2 & Rogozarski IK-3 1. IK-2, no.2104 2. IK-3, no.2158/8 (B-48LH) Vojno letalstvo... Ikarus 412 (GA 412 IK) Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondis 313 Mataluuden trollikkapuolella... Ikarus 412 (GA 412 IK) , Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondis 313 Mataluuden trollikkapuolella... Ikarus 60 Ikarus 60 foto: © Ing. Milan Jiroš foto: © Ing. Milan Jiroš This is a very interesting kit of a not so well known aircraft and shouldn't throw up too many... This is a very interesting kit of a not so well known aircraft and shouldn't throw up too many... Ikarus 293 . Mezi místními pobočkami státní spořitelny jezdí furgony Avia A21 Příloha: DSDH... Ikarus 293 . Mezi místními pobočkami státní spořitelny jezdí furgony Avia A21 Příloha: DSDH...
Next »
Advanced Search