Višenamjenski avion Ikarus 214 nikada nije našao pravu primjenu Poslijeratni period obradio je... Višenamjenski avion Ikarus 214 nikada nije našao pravu primjenu Poslijeratni period obradio je... 583349 Ikarus 280.94 #214 Built: 1988 Scrapped: 2016 Manufacturer Name: Ikarus Chassis: Ikarus 280... 583349 Ikarus 280.94 #214 Built: 1988 Scrapped: 2016 Manufacturer Name: Ikarus Chassis: Ikarus 280... 632030 Ikarus 280.26 #214 Built: 1987 Scrapped: 2013 Manufacturer Name: Ikarus Chassis: Ikarus 280... 632030 Ikarus 280.26 #214 Built: 1987 Scrapped: 2013 Manufacturer Name: Ikarus Chassis: Ikarus 280... 504387 Ikarus 280.70E #214 Built: 1997 Scrapped: 2014 Manufacturer Name: Ikarus Chassis: Ikarus 280... 504387 Ikarus 280.70E #214 Built: 1997 Scrapped: 2014 Manufacturer Name: Ikarus Chassis: Ikarus 280... 367308 Ikarus 280.26 #214 Built: 1987 Scrapped: 2013 Manufacturer Name: Ikarus Chassis: Ikarus 280... 367308 Ikarus 280.26 #214 Built: 1987 Scrapped: 2013 Manufacturer Name: Ikarus Chassis: Ikarus 280... 214 D 214 D 21 4D 21 4D Противолодочный 21 4PP Противолодочный 21 4PP 21 4D Аэроклуба в Сараево 21 4D Аэроклуба в Сараево Višenamjenski avion Ikarus 214 nikada nije našao pravu primjenu Poslijeratni period obradio je... Višenamjenski avion Ikarus 214 nikada nije našao pravu primjenu Poslijeratni period obradio je... 21 4 21 4 21 4D 21 4D 21 4D 21 4D Транспортный 21 4AC Транспортный 21 4AC  a tu su i Prnjine slike , a tu su i Prnjine slike 21 4D Аэроклуба в Сараево 21 4D Аэроклуба в Сараево Разработчик: Ikarus Разработчик: Ikarus .... isti avion 1968 na Zalužanima 3.67 26.02.09. Prnja .... isti avion 1968, na Zalužanima 3.67 26.02.09. Prnja [ 640 ] [ 800 ] [ 1024 ] [ 1280 ] [ original ] 408 Autobuz Ikarus pe linia 406 16... [ 640 ] [ 800 ] [ 1024 ] [ 1280 ] [ original ] 408 Autobuz Ikarus pe linia 406 16... Standard Cirrus 75-VTC YU-4264. Prvu verziju Miro mi je poslao 6. jula i to je ovo . Sutradan mi... Standard Cirrus 75-VTC YU-4264. Prvu verziju Miro mi je poslao 6. jula i to je ovo . Sutradan mi... [ 640 ] [ 800 ] [ 1024 ] [ 1280 ] [ original ] 219 Autobuz Ikarus pe linia 168 21... [ 640 ] [ 800 ] [ 1024 ] [ 1280 ] [ original ] 219 Autobuz Ikarus pe linia 168 21... 214 Autobuz Ikarus pe linia 304 13 martie 2006 (alte 5 poze cu 214) Poza donata de: Catalin Ghita [... 214 Autobuz Ikarus pe linia 304 13 martie 2006 (alte 5 poze cu 214) Poza donata de: Catalin Ghita [... [ 640 ] [ 800 ] [ 1024 ] [ 1280 ] [ original ] 214 Autobuz Ikarus pe linia 304 26... [ 640 ] [ 800 ] [ 1024 ] [ 1280 ] [ original ] 214 Autobuz Ikarus pe linia 304 26... . Prokrivi se iznad Ilidže kad je prelazio na mali korak. Ispadoše točkovi i on sleti negdje dole... . Prokrivi se iznad Ilidže kad je prelazio na mali korak. Ispadoše točkovi i on sleti negdje dole,... [ 640 ] [ 800 ] [ 1024 ] [ 1280 ] [ original ] 221 Autobuz Ikarus pe linia 304 19... [ 640 ] [ 800 ] [ 1024 ] [ 1280 ] [ original ] 221 Autobuz Ikarus pe linia 304 19... [ 640 ] [ 800 ] [ 1024 ] [ 1280 ] [ original ] 408 Autobuz Ikarus pe linia 406 16... [ 640 ] [ 800 ] [ 1024 ] [ 1280 ] [ original ] 408 Autobuz Ikarus pe linia 406 16...
Next »
Advanced Search