ŽÊ^’ñ‹ŸF n063(’²®’†) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ–¼ ‘匎ŠÛ ‰È–¼ ƒTƒ{ƒeƒ“‰È Cactaceae... ŽÊ^’ñ‹ŸF n063(’²®’†) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ|–¼ ‘匎ŠÛ ‰È–¼ ƒTƒ{ƒeƒ“‰È Cactaceae... ŽÊ^’ñ‹ŸF n113(’²®’†) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ–¼ ’ß‚Ì—‘/VŒŽŠÛ ‰È–¼ ƒTƒ{ƒeƒ“‰È Cactaceae... ŽÊ^’ñ‹ŸF n113(’²®’†) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ|–¼ ’ß‚Ì—‘/VŒŽŠÛ ‰È–¼ ƒTƒ{ƒeƒ“‰È Cactaceae... ŽÊ^’ñ‹ŸF n076(’²®’†) ŽÊ^’ñ‹ŸF n076(’²®’†) Epithelantha micromeris Habitat Mexico USA Source Photos date 13.05.07 Epithelantha micromeris Habitat Mexico, USA Source Photos date 13.05.07 ŽÊ^’ñ‹ŸF n115(’²®’†) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ–¼ ‚©‚®‚â•P ‰È–¼ ƒTƒ{ƒeƒ“‰È Cactaceae... ŽÊ^’ñ‹ŸF n115(’²®’†) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ|–¼ ‚©‚®‚â•P ‰È–¼ ƒTƒ{ƒeƒ“‰È Cactaceae... Epithelantha bokei SB 416 Habitat Mexico USA Source cactus art Photos date 14.07.05 Epithelantha bokei SB 416 Habitat Mexico, USA Source cactus art Photos date 14.07.05 Minimum Avg. Temperature: 50°F (10°C) Sun Exposure: Origin: Mexico (Coahuila) Growth Habits:... Minimum Avg. Temperature: 50°F (10°C) Sun Exposure: Origin: Mexico (Coahuila) Growth Habits:... Boke's Button Cactus ( Epithelantha bokei ) Big Bend. Photograph by Gertrud Konings. Boke's Button Cactus ( Epithelantha bokei ), Big Bend. Photograph by Gertrud Konings. Comprar Epithelantha micromeris Ni se le ocurra pagar una fortuna por una epithelanta micromeris.... Comprar Epithelantha micromeris Ni se le ocurra pagar una fortuna por una epithelanta micromeris.... ŽÊ^’ñ‹ŸF n048(’²®’†) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ–¼ ¬l‚Ì–XŽq ‰È–¼ ƒTƒ{ƒeƒ“‰È Cactaceae... ŽÊ^’ñ‹ŸF n048(’²®’†) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ|–¼ ¬l‚Ì–XŽq ‰È–¼ ƒTƒ{ƒeƒ“‰È Cactaceae... Epithelantha bokei SB 416 Habitat Mexico USA Source cactus art Photos date 13.05.06 Epithelantha bokei SB 416 Habitat Mexico, USA Source cactus art Photos date 13.05.06 Epithelantha bokei Habitat Mexico USA Source C. Neciu Photos date 13.05.07 Epithelantha bokei Habitat Mexico, USA Source C. Neciu Photos date 13.05.07 Lien permanent Tags : Epithelantha micromeris 0 commentaire Les commentaires sont fermés. Google... Lien permanent Tags : Epithelantha micromeris 0 commentaire Les commentaires sont fermés. Google... Epithelantha pachyrhiza SB 325 Habitat Coahuila Mexico Source cactus art Age Remarks Photos... Epithelantha pachyrhiza SB 325 Habitat Coahuila, Mexico Source cactus art Age Remarks Photos... Epithelantha gregii SB1155 Habitat La Rosa Coahuila Mexico Source seeds MG 367.3 Age seeds... Epithelantha gregii SB1155 Habitat La Rosa, Coahuila, Mexico Source seeds MG 367.3 Age seeds... Blooming Habits: The Button Cactus has 0.2 inch long (5 mm) 0.16 inch wide (4 mm) pale pink flowers... Blooming Habits: The Button Cactus has 0.2 inch long (5 mm), 0.16 inch wide (4 mm) pale pink flowers... E. micromeris SB125 Arteagas Canyon Saltillo Coahuila Mexico E. micromeris SB125 Arteagas Canyon, Saltillo, Coahuila, Mexico ŽÊ^’ñ‹ŸF n002(’²®’†) ŽÊ^’ñ‹ŸF n002(’²®’†) Epithelantha neomexicana - еще одна маленькая белая красавица выпускающая всю весну множество... Epithelantha neomexicana - еще одна маленькая белая красавица, выпускающая всю весну множество... E. micromeris SB256 SB256 Eddy co NM. USA E. micromeris SB256 SB256 Eddy co, NM. USA アメリカの南西部、アリゾナ州からテキサス州西部、それにメキシコ アメリカの南西部、アリゾナ州からテキサス州西部、それにメキシコ Epithelantha pachyrhiza SB 325 Habitat Coahuila Mexico Source cactus art Photos date 09.04.06 Epithelantha pachyrhiza SB 325 Habitat Coahuila, Mexico Source cactus art Photos date 09.04.06 ŽÊ^’ñ‹ŸF n024(’²®’†) ŽÊ^’ñ‹ŸF n024(’²®’†) Foto: Zvone Rovšek; primerek iz zbirke avtorja Photo: Zvone Rovsek; specimen from author's... Foto: Zvone Rovšek; primerek iz zbirke avtorja Photo: Zvone Rovsek; specimen from author's... Obr. 1 - Epithelantha micromeris - poměrně tmavé otrnění u starších rostlin výrazně odstávající... Obr. 1 - Epithelantha micromeris - poměrně tmavé otrnění u starších rostlin výrazně odstávající,... Epithelantha pachyrhiza SB 325 Habitat Coahuila Mexico Source cactus art Remarks Photos date... Epithelantha pachyrhiza SB 325 Habitat Coahuila, Mexico Source cactus art Remarks Photos date... Eriosyce/Neoporteria Eriosyce/Neoporteria La epithelanta micromeris es un pequeño cactus que suele ser muy buscado por todos los amantes de... La epithelanta micromeris es un pequeño cactus que suele ser muy buscado por todos los amantes de... (BG42) copyright © by Marek Snowarski (BG42) copyright © by Marek Snowarski アメリカの南西部、アリゾナ州からテキサス州西部、それにメキシコ アメリカの南西部、アリゾナ州からテキサス州西部、それにメキシコ
Next »
Advanced Search