Statue of Stalin in the village of Zemo Alvani in Akhmeta municipality of Kakheti region; the statue... Statue of Stalin in the village of Zemo Alvani in Akhmeta municipality of Kakheti region; the statue... 1. Algeti 2. Akhmeta 3. Ajameti 4. Bichvinta-Miusera 5. Borjomi 6. Vashlovani 7. Kintrishi 8.... 1. Algeti 2. Akhmeta 3. Ajameti 4. Bichvinta-Miusera 5. Borjomi 6. Vashlovani 7. Kintrishi 8.... Displaying 1 to 1 (of 1 listings) 1 Result Pages: Listings by Type Displaying 1 to 1 (of 1 listings) 1 Result Pages: Listings by Type Its responsible for the Environmental Protection in this region its complex management protection... Its responsible for the Environmental Protection in this region, its complex management, protection... The reserve is located in Akhmeta district within the river Batsara basin. Established in 1935. The... The reserve is located in Akhmeta district, within the river Batsara basin. Established in 1935. The... Displaying 1 to 1 (of 1 listings) 1 Result Pages: Listings by Type Displaying 1 to 1 (of 1 listings) 1 Result Pages: Listings by Type 1. Algeti 2. Akhmeta 3. Ajamet 4. Bichvinta-Miussera 5. Borjomi 6. Vashlovani 7. Kintrishi 8.... 1. Algeti, 2. Akhmeta, 3. Ajamet, 4. Bichvinta-Miussera, 5. Borjomi, 6. Vashlovani, 7. Kintrishi, 8....
Advanced Search