Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium tuberculosis “Đây là hóa thạch vi khuẩn lâu đời nhất được phát hiện trên Trái đất từ trước tới nay. Chúng cũng là... “Đây là hóa thạch vi khuẩn lâu đời nhất được phát hiện trên Trái đất từ trước tới nay. Chúng cũng là... Các loại tiên mao ở vi khuẩn Kiểu sắp xếp tiên mao liên quan đến hình thức di động của vi khuẩn.... Các loại tiên mao ở vi khuẩn Kiểu sắp xếp tiên mao liên quan đến hình thức di động của vi khuẩn.... S taphylococcus Aureus Dr. Kenneth Todar S taphylococcus Aureus Dr. Kenneth Todar Kích thước vi khuẩn so với đầu kim khâu Kích thước vi khuẩn so với đầu kim khâu Trong khi đó một nhà hóa học Úc phát hiện rốn như một “thùng rác” có chứa các thành phần như: xơ... Trong khi đó, một nhà hóa học Úc phát hiện rốn như một “thùng rác” có chứa các thành phần như: xơ... Hoa xuyên tâm liên. Cây xuyên tâm liên ( XTL)... có tên khoa học là: Andrographis Paniculata có một... Hoa xuyên tâm liên. Cây xuyên tâm liên ( XTL)... có tên khoa học là: Andrographis Paniculata, có một... Trước đó giữa tháng 8 vừa qua Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng nông lâm thủy... Trước đó, giữa tháng 8 vừa qua, Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy... Hoại tử cẳng chân (ảnh lớn) do vi khuẩn Aeromonas Hydrophila (ảnh nhỏ).... Hoại tử cẳng chân (ảnh lớn) do vi khuẩn Aeromonas Hydrophila (ảnh nhỏ).... Gây bệnh bằng cách sản sinh ra độc tố có tên là Shiga. Các bệnh có liên quan đến vi khuẩn E. coli là... Gây bệnh bằng cách sản sinh ra độc tố có tên là Shiga. Các bệnh có liên quan đến vi khuẩn E. coli là... Một vi khuẩn được xem là nguy hiểm vì chúng có khả năng sản xuất ra nhiều độc tố làm cho người bị... Một vi khuẩn được xem là nguy hiểm vì chúng có khả năng sản xuất ra nhiều độc tố làm cho người bị... Tăng khả năng tiêu hóa hấp thụ: Dưới tác dụng của men vi sinh vật gluxit dạng phức hợp được cắt nhỏ... Tăng khả năng tiêu hóa hấp thụ: Dưới tác dụng của men vi sinh vật, gluxit dạng phức hợp được cắt nhỏ... Các nhà nghiên cứu đến từ trường Đại học California Los Angeles Mỹ (UCLA) đã khám phá được nhiều... Các nhà nghiên cứu đến từ trường Đại học California, Los Angeles, Mỹ (UCLA) đã khám phá được nhiều...
Advanced Search