کلیه مطالب بالابه نقل از وبلاگ بسیار جذاب مسافر طبیعت نوشته شده توسط : سید مصطفی ترحمی حتما ببینید... کلیه مطالب بالابه نقل از وبلاگ بسیار جذاب مسافر طبیعت نوشته شده توسط : سید مصطفی ترحمی حتما ببینید... Home Articles Downloads Images Beta Contact Home Articles Downloads Images Beta Contact Labels: Fandom Sea Life Toys posted by Tegan at 11:47 AM - permalink - 0 comments Tuesday... Labels: Fandom , Sea Life , Toys posted by Tegan at 11:47 AM - permalink - 0 comments Tuesday,... More News Photos More News Photos Slideshow Share image « frilled shark swimming » Slideshow Share image « frilled shark swimming » Chlamydoselachus africana found off the coast of Namibia Chlamydoselachus africana is the second... Chlamydoselachus africana, found off the coast of Namibia Chlamydoselachus africana is the second... Wild Fact #380 – Is This the Loch Ness Monster? – frilled shark 5 years ago Fish Original Wild... Wild Fact #380 – Is This the Loch Ness Monster? – frilled shark 5 years ago Fish , Original Wild... frilled shark frilled shark S01A01 36010.jpg frilled shark (Chlamydoselachus anguineus) Rare deep water shark with international... S01A01 36010.jpg frilled shark (Chlamydoselachus anguineus) Rare deep water shark with international... S01A01 35920.jpg frilled shark (Chlamydoselachus anguineus) Rare deep water shark with international... S01A01 35920.jpg frilled shark (Chlamydoselachus anguineus) Rare deep water shark with international... Risastór dýr og fornir hákarlar sem áttu að vera útdauðir Risastór dýr og fornir hákarlar sem áttu að vera útdauðir Chlamydoselachus ラブカ属 Chlamydoselachus ラブカ属 S01A01 59938.jpg frilled shark (Chlamydoselachus anguineus) Rare deep water species. S01A01 59938.jpg frilled shark (Chlamydoselachus anguineus) Rare deep water species. upload at 2009/08/03 frilled shark Chlamydoselachus anguineus (Garman 1884) Regnum:Animalia Phylum... upload at 2009/08/03 frilled shark Chlamydoselachus anguineus (Garman, 1884) Regnum:Animalia Phylum|... This took place at the end of last January but I just found out about it today. A rare species of... This took place at the end of last January but I just found out about it today. A rare species of... Another serpent-like creature with an even more frightening appearance is the frilled shark which... Another serpent-like creature with an even more frightening appearance is the frilled shark , which... Email to a Friend More Photos in the News Email to a Friend More Photos in the News (back to Hexanchiformes page) Photo: © Rudie Kuiter/INNERSPACE VISIONS Cocos Island Sharkmasters ... (back to Hexanchiformes page) Photo: © Rudie Kuiter/INNERSPACE VISIONS Cocos Island | Sharkmasters |... upload at 2009/08/03 ラブカ(frilled shark) Chlamydoselachus anguineus (Garman 1884) 動物界(Animalia)... upload at 2009/08/03 ラブカ(frilled shark) Chlamydoselachus anguineus (Garman, 1884) 動物界(Animalia)... body elongated and eel-like; snout blunt jaws long and narrower at tip than at corners mouth... body elongated and eel-like; snout blunt, jaws long and narrower at tip than at corners mouth... A Frill shark swims in a tank on Jan. 21 2007 in Numazu Japan. The shark which was found by a... A Frill shark swims in a tank on Jan. 21, 2007, in Numazu, Japan. The shark, which was found by a... A frilled shark head. The ancient ‘living fossil’ species of shark that dates back at least 90m... A frilled shark head. The ancient ‘living fossil’ species of shark that dates back at least 90m... Blue Shark Blue Shark A preserved specimen Superficially the frilled shark resembles a dark brown or grey eel but the... A preserved specimen Superficially, the frilled shark resembles a dark brown or grey eel , but the... photo: Creative Commons / Yzx The frilled shark's first pair of gill slits are continuous across its... photo: Creative Commons / Yzx The frilled shark's first pair of gill slits are continuous across its... The curious teeth of a frilled shark Chlamydosalachus anguineus -one of the so-called 'primitive'... The curious teeth of a frilled shark Chlamydosalachus anguineus -one of the so-called 'primitive'... The crew from the sailing school vessel Tole Mour and Catalina Island Marine Institute instructors... The crew from the sailing school vessel Tole Mour and Catalina Island Marine Institute instructors...
Next »
Advanced Search