10. Christy Walton & family 56 (US) : $ 26.5 billion (Walmart) The world's richest woman she got... 10. Christy Walton & family, 56 (US) : $ 26.5 billion (Walmart) The world's richest woman, she got... Wartość majątku: 367 mld USD 6 pozycja w rankingu Forbes Najbogatsi Amerykanie 2013 9 pozycja w... Wartość majątku: 36,7 mld USD 6 pozycja w rankingu Forbes Najbogatsi Amerykanie 2013 9 pozycja w... Christy Walton,widow of John T. Walton one of the sons of Sam Walton the founder of Wal-Mart... Christy Walton,widow of John T. Walton, one of the sons of Sam Walton, the founder of Wal-Mart... Finance 5 Richest Women In The U.S. ( And NO Oprah Isn’t on Here.) #SoPhi Finance | 5 Richest Women In The U.S. ( And NO, Oprah Isn’t on Here.) | #SoPhi © L. Matthew Bowler Christy Walton & family $22.5 billion Walmart. U.S. World’s largest retailer... © L. Matthew Bowler Christy Walton & family $22.5 billion Walmart. U.S. World’s largest retailer... Christy Walton con US$ 36.700 millones es la mujer más rica del mundo. Temas Forbes - mujeres -... Christy Walton, con US$ 36.700 millones, es la mujer más rica del mundo. Temas Forbes - mujeres -... Alex Wong/Getty Images Alex Wong/Getty Images Forbes in vista della Festa della Mamma ha stilato l’elenco delle madri più ricche del mondo.... Forbes , in vista della Festa della Mamma, ha stilato l’elenco delle madri più ricche del mondo.... Crédits photo (creative commons) : Business Insider Jim Walton - 347 milliards de $ (USA) Ce qui... Crédits photo (creative commons) : Business Insider Jim Walton - 34,7 milliards de $ (USA) Ce qui... ¸öÈË×ʲú£º225ÒÚÃÀÔª ¹ú¼®£ºÃÀ¹ú ÄêÁ䣺55Ëê »éÓýÇé¿ö£ºÉ¥·ò£¬1¸öº¢×Ó... ¸öÈË×ʲú£º225ÒÚÃÀÔª ¹ú¼®£ºÃÀ¹ú ÄêÁ䣺55Ëê »éÓýÇé¿ö£ºÉ¥·ò£¬1¸öº¢×Ó... Christy Walton được thừa kế số tài sản khổng lồ vào năm 2005 sau khi chồng cô Walmart John Walton... Christy Walton được thừa kế số tài sản khổng lồ vào năm 2005 sau khi chồng cô, Walmart John Walton,... See distribution of Forbes 400 since 1996 See distribution of Forbes 400 since 1996 6. Christy Walton Christy Walton 57 ans est la veuve du fils de Sam Walton John Walton. Elle et... 6. Christy Walton Christy Walton, 57 ans, est la veuve du fils de Sam Walton, John Walton. Elle et... Christy Walton wyomingi háza – Fotó: Trulia Amikor Christy épp nem jótékonykodik akkor festői... Christy Walton wyomingi háza – Fotó: Trulia Amikor Christy épp nem jótékonykodik, akkor festői... Mit einem Vermögen von 215 Milliarden Dollar ist Christy Walton die reichste Amerikanerin. Sie ist... Mit einem Vermögen von 21,5 Milliarden Dollar ist Christy Walton die reichste Amerikanerin. Sie ist... 9. Christy Walton là người phụ nữ giàu nhất thế giới. Bà là vợ góa của John.T. Walton con trai thứ... 9. Christy Walton là người phụ nữ giàu nhất thế giới. Bà là vợ góa của John.T. Walton, con trai thứ...
Next »
Advanced Search