L. Matthew Bowler L. Matthew Bowler 10. Christy Walton & family 56 (US) : $ 26.5 billion (Walmart) The world's richest woman she got... 10. Christy Walton & family, 56 (US) : $ 26.5 billion (Walmart) The world's richest woman, she got... Wartość majątku: 367 mld USD 6 pozycja w rankingu Forbes Najbogatsi Amerykanie 2013 9 pozycja w... Wartość majątku: 36,7 mld USD 6 pozycja w rankingu Forbes Najbogatsi Amerykanie 2013 9 pozycja w... CHRISTY RUTH WALTON: WAL-MART HEIRESS AND PROLIFIC PHILANTHROPIST 0 By Our Reporter on June 28 2014... CHRISTY RUTH WALTON: WAL-MART HEIRESS AND PROLIFIC PHILANTHROPIST 0 By Our Reporter on June 28, 2014... Billionaire Christy Walton by Rajeev Saxena Billionaires No Comments Christy Walton Biography... Billionaire Christy Walton by Rajeev Saxena | Billionaires | No Comments Christy Walton Biography... right right ALBERTO E. RODRIGUEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Avec 367 milliards de dollars Christy... ALBERTO E. RODRIGUEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Avec 36,7 milliards de dollars, Christy... Alex Wong/Getty Images Alex Wong/Getty Images Christy Walton wyomingi háza – Fotó: Trulia Amikor Christy épp nem jótékonykodik akkor festői... Christy Walton wyomingi háza – Fotó: Trulia Amikor Christy épp nem jótékonykodik, akkor festői... A few weeks back Bill Gates and 39 other extraordinarily wealthy Americans made headlines when they... A few weeks back, Bill Gates and 39 other extraordinarily wealthy Americans made headlines when they... via via 1. Кристи Уолтон Состояние: $367 млрд Место в рейтинге богатейших людей планеты: 9 Место в... 1. Кристи Уолтон Состояние: $36,7 млрд Место в рейтинге богатейших людей планеты: 9 Место в... 9. Christy Walton là người phụ nữ giàu nhất thế giới. Bà là vợ góa của John.T. Walton con trai thứ... 9. Christy Walton là người phụ nữ giàu nhất thế giới. Bà là vợ góa của John.T. Walton, con trai thứ... via Megosztom 0 Tweet via Megosztom 0 Tweet ¸öÈË×ʲú£º225ÒÚÃÀÔª ¹ú¼®£ºÃÀ¹ú ÄêÁ䣺55Ëê »éÓýÇé¿ö£ºÉ¥·ò£¬1¸öº¢×Ó... ¸öÈË×ʲú£º225ÒÚÃÀÔª ¹ú¼®£ºÃÀ¹ú ÄêÁ䣺55Ëê »éÓýÇé¿ö£ºÉ¥·ò£¬1¸öº¢×Ó... via Megosztom 0 Tweet via Megosztom 0 Tweet See distribution of Forbes 400 since 1996 See distribution of Forbes 400 since 1996 via Megosztom 0 Tweet via Megosztom 0 Tweet via Megosztom 0 Tweet via Megosztom 0 Tweet Avec 36 milliards de dollars Christy Walton héritière de l’empire de la distribution américaine... Avec 36 milliards de dollars, Christy Walton, héritière de l’empire de la distribution américaine... via Megosztom 0 Tweet via Megosztom 0 Tweet via Megosztom 0 Tweet via Megosztom 0 Tweet
Next »
Advanced Search