L. Matthew Bowler L. Matthew Bowler Finance 5 Richest Women In The U.S. ( And NO Oprah Isn’t on Here.) #SoPhi Finance | 5 Richest Women In The U.S. ( And NO, Oprah Isn’t on Here.) | #SoPhi 10. Christy Walton & family 56 (US) : $ 26.5 billion (Walmart) The world's richest woman she got... 10. Christy Walton & family, 56 (US) : $ 26.5 billion (Walmart) The world's richest woman, she got... Wartość majątku: 367 mld USD 6 pozycja w rankingu Forbes Najbogatsi Amerykanie 2013 9 pozycja w... Wartość majątku: 36,7 mld USD 6 pozycja w rankingu Forbes Najbogatsi Amerykanie 2013 9 pozycja w... Billionaire Christy Walton by Rajeev Saxena Billionaires No Comments Christy Walton Biography... Billionaire Christy Walton by Rajeev Saxena | Billionaires | No Comments Christy Walton Biography... ALBERTO E. RODRIGUEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Avec 367 milliards de dollars Christy... ALBERTO E. RODRIGUEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Avec 36,7 milliards de dollars, Christy... Alex Wong/Getty Images Alex Wong/Getty Images A few weeks back Bill Gates and 39 other extraordinarily wealthy Americans made headlines when they... A few weeks back, Bill Gates and 39 other extraordinarily wealthy Americans made headlines when they... Christy Walton,widow of John T. Walton one of the sons of Sam Walton the founder of Wal-Mart... Christy Walton,widow of John T. Walton, one of the sons of Sam Walton, the founder of Wal-Mart... Forbes in vista della Festa della Mamma ha stilato l’elenco delle madri più ricche del mondo.... Forbes , in vista della Festa della Mamma, ha stilato l’elenco delle madri più ricche del mondo.... 1. Кристи Уолтон Состояние: $367 млрд Место в рейтинге богатейших людей планеты: 9 Место в... 1. Кристи Уолтон Состояние: $36,7 млрд Место в рейтинге богатейших людей планеты: 9 Место в... Photo: Reuters Photo: Reuters ¸öÈË×ʲú£º225ÒÚÃÀÔª ¹ú¼®£ºÃÀ¹ú ÄêÁ䣺55Ëê »éÓýÇé¿ö£ºÉ¥·ò£¬1¸öº¢×Ó... ¸öÈË×ʲú£º225ÒÚÃÀÔª ¹ú¼®£ºÃÀ¹ú ÄêÁ䣺55Ëê »éÓýÇé¿ö£ºÉ¥·ò£¬1¸öº¢×Ó... © L. Matthew Bowler Christy Walton & family $22.5 billion Walmart. U.S. World’s largest retailer... © L. Matthew Bowler Christy Walton & family $22.5 billion Walmart. U.S. World’s largest retailer... See distribution of Forbes 400 since 1996 See distribution of Forbes 400 since 1996 Avec 36 milliards de dollars Christy Walton héritière de l’empire de la distribution américaine... Avec 36 milliards de dollars, Christy Walton, héritière de l’empire de la distribution américaine... 9. Christy Walton Tài sản ròng: 367 tỷ USD Nguồn gốc tài sản: Wal-Mart 9. Christy Walton Tài sản ròng: 36,7 tỷ USD Nguồn gốc tài sản: Wal-Mart Mit einem Vermögen von 215 Milliarden Dollar ist Christy Walton die reichste Amerikanerin. Sie ist... Mit einem Vermögen von 21,5 Milliarden Dollar ist Christy Walton die reichste Amerikanerin. Sie ist... Thinking of Moving Click Here Thinking of Moving Click Here Christy Walton được thừa kế số tài sản khổng lồ vào năm 2005 sau khi chồng cô Walmart John Walton... Christy Walton được thừa kế số tài sản khổng lồ vào năm 2005 sau khi chồng cô, Walmart John Walton,...
Next »
Advanced Search