แต่ที่ติดใจคือ เราจะสามารถหาตัวอย่างที่ดีกว่า นีล ในเรื่องของการเป็นที่หนึ่งได้หรือไม่...
แต่ที่ติดใจคือ เราจะสามารถหาตัวอย่างที่ดีกว่า นีล ในเรื่องของการเป็นที่หนึ่งได้หรือไม่...
Buzz Aldrin The Review of U.S. Human Space Flight Planes Committee is getting ready to release its...
Buzz Aldrin The Review of U.S. Human Space Flight Planes Committee is getting ready to release its...
http://nuwen.net/news2003.html (updated 3/1/2005) Stephan T. Lavavej Home: stl@nuwen.net Work:...
http://nuwen.net/news2003.html (updated 3/1/2005) Stephan T. Lavavej Home: stl@nuwen.net Work:...
New York June 5 : Buzz Aldrin has revealed that not all memories of the historic landing on the...
New York, June 5 : Buzz Aldrin has revealed that not all memories of the historic landing on the...
AMERICAN PIONEER ASTRONAUT - Buzz Aldrin
AMERICAN PIONEER ASTRONAUT - Buzz Aldrin
1) Do you believe the moon landing was faked? No I don't. 2) Why or why not? I haven't found the...
1) Do you believe the moon landing was faked? No, I don't. 2) Why or why not? I haven't found the...
Second Man on the Moon – Buzz Aldrin (1930 – ) Also flew as a fighter pilot for the Navy in the...
Second Man on the Moon – Buzz Aldrin (1930 – ) Also flew as a fighter pilot for the Navy in the...
Apollo 11 astronaut Buzz Aldrin wearing his Omega Speedmaster (NASA file photo) LOS ANGELES Jul 3...
Apollo 11 astronaut Buzz Aldrin wearing his Omega Speedmaster (NASA file photo) LOS ANGELES, Jul 3,...
Astronaut Buzz Aldrin standing on the moon during Apollo 11 mission (first moon landing).
Astronaut Buzz Aldrin standing on the moon during Apollo 11 mission (first moon landing).
Okay this means Armstrong was already on the moon when he took this photo of Aldrin stepping off....
Okay, this means Armstrong was already on the moon when he took this photo of Aldrin stepping off....
The second man to walk on the moon ...
The second man to walk on the moon ...
Buzz Aldrin may have stepped foot on the moon but he wasn’t able to walk over trading-card company...
Buzz Aldrin may have stepped foot on the moon, but he wasn’t able to walk over trading-card company...
Apollo 11 astronaut Buzz Aldrin. Photograph courtesy Steve Bartlett.
Apollo 11 astronaut Buzz Aldrin. Photograph courtesy Steve Bartlett.
This picture shows Buzz Aldrin stepping off of the ladder during the Apollo 11 mission. He is in the...
This picture shows Buzz Aldrin stepping off of the ladder during the Apollo 11 mission. He is in the...
Astronaut Buzz Aldrin walks on the surface of the moon near the lunar module 'Eagle'. Astronaut Neil...
Astronaut Buzz Aldrin walks on the surface of the moon near the lunar module 'Eagle'. Astronaut Neil...
During his lecture a slide show was presented.
During his lecture, a slide show was presented.
Buzz Aldrin: American Hero or Crack Baby? Seriously would you put your space shuttle worth...
Buzz Aldrin: American Hero, or Crack Baby? Seriously, would you put your space shuttle, worth...
Astronaut Buzz Aldrin (photo by Lynn Sweet) WASHINGTON--Former Alaska Gov. Sarah Palin husband Todd...
Astronaut Buzz Aldrin (photo by Lynn Sweet) WASHINGTON--Former Alaska Gov. Sarah Palin, husband Todd...
Buzz Aldrin
Buzz Aldrin
Buzz the man in the photo above quoted in the interview: “I think the climate has been changing...
Buzz, the man in the photo above, quoted in the interview: “I think the climate has been changing...
5 Buzz Aldrin - Photos
5 Buzz Aldrin - Photos
NASA public domain photographs
NASA public domain photographs
United States Lines: Ms Patriot:   Honolulu   1964 TRIUMPH  SPITFIRE4 * in progress click here for...
United States Lines: Ms Patriot:   Honolulu   1964 TRIUMPH  SPITFIRE4 * in progress click here for...
Buzz Aldrin steps out and descends to the surface of the Moon. bigger . Buzz Aldrin followed 19...
Buzz Aldrin steps out and descends to the surface of the Moon. bigger . Buzz Aldrin followed 19...
In the center is the sucken Titanic.
In the center is the sucken Titanic.
Event : 21st Annual Friendly House Awards Luncheon - Arrivals Venue & Location : Beverly Hilton...
Event : 21st Annual Friendly House Awards Luncheon - Arrivals Venue & Location : Beverly Hilton...
Buzz Aldrin and Lois Driggs Cannon Amanda Edwards/Getty Buzz Aldrin the second man to walk on the...
Buzz Aldrin and Lois Driggs Cannon Amanda Edwards/Getty Buzz Aldrin, the second man to walk on the...
8x10 B/W photo autographed by Buzz Aldrin (United States Astronaut - 2nd man to set foot on the...
8x10 B/W photo autographed by Buzz Aldrin (United States Astronaut - 2nd man to set foot on the...
Next »
Advanced Search