กลุ่มพยาธิ์ตัวกลม Nematode ภาพตัวโตเต็มวัยของพยาธิ์ปากขอ Necator americanus ( นีคาเตอร์... กลุ่มพยาธิ์ตัวกลม Nematode ภาพตัวโตเต็มวัยของพยาธิ์ปากขอ Necator americanus ( นีคาเตอร์... ภาพไข่ของพยาธิ์แส้ม้า Trichuris trichiura ( ไตรชูรีส ไตรไชยูร่า ) ลักษณะส่วนหัวท้ายเรียวเล็กลง... ภาพไข่ของพยาธิ์แส้ม้า Trichuris trichiura ( ไตรชูรีส ไตรไชยูร่า ) ลักษณะส่วนหัวท้ายเรียวเล็กลง...
Advanced Search