SOLD Yuri Romanenko #2 10 x 8 Black & White Glossy Photograph Romanenko became a cosmonaut in 1970.... SOLD Yuri Romanenko #2 10 x 8 Black & White Glossy Photograph Romanenko became a cosmonaut in 1970.... «back «back We also have received a personalized greeting directly from the Commander of the International... We also have received a personalized greeting directly from the Commander of the International... 20 Sep 1980 - Baikonur - Soyuz 38 FDC signed by Yuri Romanenko 20 Sep 1980 - Baikonur - Soyuz 38 FDC, signed by Yuri Romanenko No postmark - ASTP event cover signed by Yuri Romanenko (Alexei Leonov second backup) No postmark - ASTP event cover, signed by Yuri Romanenko (Alexei Leonov second backup) 17 Feb 1984 - Moscow - Soyuz 26 event cover signed by Yuri Romanenko and Georgi Grechko 17 Feb 1984 - Moscow - Soyuz 26 event cover, signed by Yuri Romanenko and Georgi Grechko 11 Jun 1982 - UN - UN Space related FDC signed by Valeri Ryumin 11 Jun 1982 - UN - UN Space related FDC, signed by Valeri Ryumin 18 Sep 1980 - Baikonur - Soyuz 38 launch cover signed by Yuri Romanenko and Arnaldo Tamayo Mendez 18 Sep 1980 - Baikonur - Soyuz 38 launch cover, signed by Yuri Romanenko and Arnaldo Tamayo Mendez Soyuz 26 - Yuri Romanenko Georgi Grechko Soyuz 26 - Yuri Romanenko, Georgi Grechko hochauflösende Version (347 KB) mehr Fotos hochauflösende Version (347 KB) mehr Fotos This picture shows cosmonauts Yuri Romanenko and Georgi Grechko arriving for launch December 10... This picture shows cosmonauts Yuri Romanenko and Georgi Grechko arriving for launch December 10,... hi res version (347 KB) hi res version (347 KB) Record breaker Yuri Romanenko In October 1987 Soviet scientists celebrated a new victory in the... Record breaker Yuri Romanenko In October 1987, Soviet scientists celebrated a new victory in the... Valeri Ryumin Arnoldo Mendez and Yuri Romanenko aboard Salyut-6. Valeri Ryumin, Arnoldo Mendez and Yuri Romanenko aboard Salyut-6. Toda Cuba siguió con emoción el vuelo al cosmos de Arnaldo Tamayo Méndez y su camarada Yuri... Toda Cuba siguió con emoción el vuelo al cosmos de Arnaldo Tamayo Méndez y su camarada Yuri... © © Trước khi chuyển tên lửa chuyên chở tới bệ phóng các nhà quản lý kỹ thuật và Ủy ban Quốc gia sẽ tổ... Trước khi chuyển tên lửa chuyên chở tới bệ phóng, các nhà quản lý kỹ thuật và Ủy ban Quốc gia sẽ tổ... Cosmonaut Roman Romanenko Expedition 20/21 Flight Engineer Roman Romanenko is a Major of the Russian... Cosmonaut Roman Romanenko Expedition 20/21 Flight Engineer Roman Romanenko is a Major of the Russian... © © 18/22 Sep 1980 - Baikonur and Cuba - Soyuz 38 launch and landing cover signed by Arnaldo Tamayo... 18/22 Sep 1980 - Baikonur and Cuba - Soyuz 38 launch and landing cover, signed by Arnaldo Tamayo... 12 Apr 1977 - Moscow - Cosmonauts Day cover signed by Vladimir Dzhanibekov and Oleg Makarov 12 Apr 1977 - Moscow - Cosmonauts Day cover, signed by Vladimir Dzhanibekov and Oleg Makarov Yuri Romanenko Юрий Романенко Yuri Romanenko Юрий Романенко 15 Jul 1975 - Moscow - ASTP launch cover signed by Alexander Ivanchenkov (Valery Kubasov second... 15 Jul 1975 - Moscow - ASTP launch cover, signed by Alexander Ivanchenkov (Valery Kubasov second... © © This picture shows cosmonauts Yuri Romanenko and Georgi Grechko arriving for launch December 10... This picture shows cosmonauts Yuri Romanenko and Georgi Grechko arriving for launch December 10,... Yuri Romanenko edz az űrálomás egyik futópadján. Az évek során a Mirhez csatlakoztatták a Kvant-1 a... Yuri Romanenko edz az űrálomás egyik futópadján. Az évek során a Mirhez csatlakoztatták a Kvant-1, a... © © Gracias al vuelo conjunto soviético-cubano los científicos hallaron respuestas a muchas... Gracias al vuelo conjunto soviético-cubano, los científicos hallaron respuestas a muchas... © ©
Next »
Advanced Search