Home » U.S. Military Photos » U.S. Navy Photos USS Tortuga Click on image to view larger image Home » U.S. Military Photos » U.S. Navy Photos USS Tortuga Click on image to view larger image Tàu đổ bộ USS Tortuga của Mỹ tại vịnh Subic năm 2012. Ảnh: US Navy/HO. Tàu đổ bộ USS Tortuga của Mỹ tại vịnh Subic năm 2012. Ảnh: US Navy/HO. Namesake: Dry Tortugas islands USS Tortuga (LSD-46) is the sixth of the Whidbey Island (LSD-41)... Namesake: Dry Tortugas islands USS Tortuga (LSD-46) is the sixth of the Whidbey Island (LSD-41)... Drones on the deck of the USS Tortuga US Navy Imagery / Flickr Since the end of World War II... Drones on the deck of the USS Tortuga | US Navy Imagery / Flickr Since the end of World War II,... 6 MSC fleet replenishment oiler USNS Rappahannock conducts an at-sea refueling with amphibious dock... 6 MSC fleet replenishment oiler USNS Rappahannock conducts an at-sea refueling with amphibious dock... ...(RAM) launcher on board USS Tortuga (LSD-46) . Photo courtesy Bob Dollins - August 222005 ...(RAM) launcher on board USS Tortuga (LSD-46) . Photo courtesy Bob Dollins - August 22,2005 ...console in the pilot house of USS Tortuga (LSD-46) . Photo courtesy Bob Dollins - August 222005 ...console in the pilot house of USS Tortuga (LSD-46) . Photo courtesy Bob Dollins - August 22,2005 Tortuga Laúd USS Tortuga Laúd | USS 'First' Navy Jack on USS Tortuga (LSD-46) - August 22 2005 'First' Navy Jack on USS Tortuga (LSD-46) - August 22, 2005 ...console in the pilot house of USS Tortuga (LSD-46) . Photo courtesy Bob Dollins - August 222005 ...console in the pilot house of USS Tortuga (LSD-46) . Photo courtesy Bob Dollins - August 22,2005 Raymond Whipple a fireman on the USS Tortuga says hello to one of his new friends Sept. 17 2005.... Raymond Whipple, a fireman on the USS Tortuga, says hello to one of his new friends, Sept. 17, 2005.... Tortuga Laúd USS Tortuga Laúd | USS photo: US Navy / Mass Communication Specialist 1st Class Brian Brannon ( Seaman Shanti Redus... photo: US Navy / Mass Communication Specialist 1st Class Brian Brannon ( Seaman Shanti Redus,... Commanding Officer USS Tortuga (LSD 46) Cmdr. Mark H. Scovill and Chaplain Lt. Carl E. Trost... Commanding Officer, USS Tortuga (LSD 46), Cmdr. Mark H. Scovill and Chaplain, Lt. Carl E. Trost,... Raymond Whipple a fireman on the USS Tortuga gives one of his new friends some water Sept. 17... Raymond Whipple, a fireman on the USS Tortuga, gives one of his new friends some water Sept. 17,... Tortuga Laúd USS Tortuga Laúd | USS Các tàu đổ bộ đệm hơi 21 và 81 tham gia diễn tập phía sau tàu đổ bộ tiên phong USS Tortuga. Các tàu đổ bộ đệm hơi 21 và 81 tham gia diễn tập phía sau tàu đổ bộ tiên phong USS Tortuga. U.S. Navy sailors help a New Orleans resident board the USS Tortuga where Hurricane Katrina victims... U.S. Navy sailors help a New Orleans resident board the USS Tortuga, where Hurricane Katrina victims... ...getting ready for tour of USS Tortuga (LSD-46) . Photo courtesy Bob Dollins - August 222005 ...getting ready for tour of USS Tortuga (LSD-46) . Photo courtesy Bob Dollins - August 22,2005 ...Al Dunn above the welldeck of USS Tortuga (LSD-46) . Photo courtesy Bob Dollins - August 222005 ...Al Dunn above the welldeck of USS Tortuga (LSD-46) . Photo courtesy Bob Dollins - August 22,2005 ...heading for the brow of the USS Tortuga (LSD-46) . Photo courtesy Mitch Perkey - August 222005 ...heading for the brow of the USS Tortuga (LSD-46) . Photo courtesy Mitch Perkey - August 22,2005 Tortuga Laúd USS Publicado por Erasmo Tauran ¿Qué sientes con esta noticia? 0 felicidad 0 sorpresa... Tortuga Laúd | USS Publicado por Erasmo Tauran ¿Qué sientes con esta noticia? 0 felicidad 0 sorpresa... ...activities. Mike Wilson MM@ USS Tortuga LSD-26 1964-1968 This story was contributed: Mike Wilson ...activities. Mike Wilson MM@ USS Tortuga LSD-26 1964-1968 This story was contributed: Mike Wilson photo: US Navy / Mass Communication Specialist 1st Class Rachael L. Leslie Capt. Kurt Hedberg left... photo: US Navy / Mass Communication Specialist 1st Class Rachael L. Leslie Capt. Kurt Hedberg, left,... Electrician’s Mate 3rd Class Versha L. Barnett of USS Tortuga teaches the American classic dance the... Electrician’s Mate 3rd Class Versha L. Barnett of USS Tortuga teaches the American classic dance the... Trực thăng đỗ trên tàu USS Tortuga. Trực thăng đỗ trên tàu USS Tortuga. Một binh sĩ của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản giơ tay chào trước lá quốc kỳ Mỹ trên boong tàu... Một binh sĩ của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản giơ tay chào trước lá quốc kỳ Mỹ trên boong tàu...
Next »
Advanced Search