Dell S. Ashworth CM2c USS Salt Lake City CA25 WWII Dell S. Ashworth, CM2c USS Salt Lake City CA25 WWII Uroczystość odbyła się wczoraj w Galveston w Teksasie. Wzięli w niej udział najważniejsi... Uroczystość odbyła się wczoraj w Galveston w Teksasie. Wzięli w niej udział najważniejsi... Okręt jest drugą jednostką typu Freedom budowaną przez w klasycznym układzie konstrukcyjnym przez... Okręt jest drugą jednostką typu Freedom , budowaną przez w klasycznym układzie konstrukcyjnym przez... 120806-N-ZZ999-001 MARINETTE Wis. (Aug. 6 2012) The littoral combat ship Pre-Commissioning Unit... 120806-N-ZZ999-001 MARINETTE, Wis. (Aug. 6, 2012) The littoral combat ship Pre-Commissioning Unit... Regardless of the truths in this tragic event whether it was deliberate as claimed by Jim Joe and... Regardless of the truths in this tragic event, whether it was deliberate as claimed by Jim, Joe and... Tàu sử dụng hệ thống động lực kết hợp động cơ tuabin khí và động cơ diesel cùng 4 động cơ phản lực... Tàu sử dụng hệ thống động lực kết hợp động cơ tuabin khí và động cơ diesel cùng 4 động cơ phản lực... Home Page Product Gaskets & Sheet Packing Seals & O-Rings Fasteners Expansion Joints High Temp Pump... Home Page Product Gaskets & Sheet Packing Seals & O-Rings Fasteners Expansion Joints High Temp Pump... Sàn đáp trực thăng phía sau của tàu được thiết kế lớn hơn 15 lần so với các sàn đáp tiêu chuẩn trên... Sàn đáp trực thăng phía sau của tàu được thiết kế lớn hơn 1,5 lần so với các sàn đáp tiêu chuẩn trên... Tàu được trang bị hệ thống điện tử rất hiện đại bao gồm: Radar tìm kiếm mục tiêu TRS-3D được thiết... Tàu được trang bị hệ thống điện tử rất hiện đại bao gồm: Radar tìm kiếm mục tiêu TRS-3D được thiết... Naval Today Naval Today The USS Lexington Corpus Christi Share: Moored off the shore just a few minutes' stroll from the... The USS Lexington, Corpus Christi Share: Moored off the shore just a few minutes' stroll from the... Naval Today Naval Today The freedom class littoral combat ship USS Fort Worth (LCS 3) transits through heavy seas during a... The freedom class littoral combat ship USS Fort Worth (LCS 3) transits through heavy seas during a... Authored by John A. Weeks III Copyright © 1996—2016 all rights reserved. For further... Authored by John A. Weeks III, Copyright © 1996—2016, all rights reserved. For further... ...modeling skills in recreating Wainwright in large scale. They are well worth a look. Good work! ...modeling skills in recreating Wainwright in large scale. They are well worth a look. Good work! rn Pacific salutes Cdr. Michael Brasseur Commanding Officer of the littoral combat ship USS Fort... rn Pacific, salutes Cdr. Michael Brasseur, Commanding Officer of the littoral combat ship USS Fort... Authored by John A. Weeks III Copyright © 1996—2016 all rights reserved. For further... Authored by John A. Weeks III, Copyright © 1996—2016, all rights reserved. For further... . . Kepala Basarnas Marsdya TNI FHB Soelistyo (ANTARA FOTO/Reno Esnir) Dari hasil pencarian tadi pagi... Kepala Basarnas Marsdya TNI FHB Soelistyo (ANTARA FOTO/Reno Esnir) Dari hasil pencarian tadi pagi,... . . Chiến hạm USS Fort Worth của Hải quân Mỹ. Chiến hạm USS Fort Worth của Hải quân Mỹ. play USS Fort Worth Departs San Diego video play USS Fort Worth Departs San Diego video LCS3 (USS) Fort Worth departs Marinette WI for the final time. Comments comments LCS3 (USS) Fort Worth departs Marinette, WI for the final time. Comments comments Tàu USS Fort Worth của Mỹ hôm 11/5 tuần tra ở vùng biển quốc tế gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam... Tàu USS Fort Worth của Mỹ hôm 11/5 tuần tra ở vùng biển quốc tế gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam... . . disclaimer: image is for illustration purposes only The Littoral Combat Ship USS Fort Worth is... disclaimer: image is for illustration purposes only The Littoral Combat Ship USS Fort Worth is... . . Naval Today Naval Today
Next »
Advanced Search