Resler (Gerald Towler) is battling the winds on the beach at Tuy Hoa. In the background Stoopy...
Resler (Gerald Towler) is battling the winds on the beach at Tuy Hoa. In the background, Stoopy...
Tuy Hoa '66
Tuy Hoa '66
More Photos Back to Photo Menu Page
More Photos Back to Photo Menu Page
Tuy Hoa Engineers
Tuy Hoa Engineers
UNITS
UNITS
Tuy Hoa was life on the beach.
Tuy Hoa was life on the beach.
Tuy Hoa Boy Son
Tuy Hoa Boy Son
crossing a bridge on the way to Tuy-Hoa
crossing a bridge on the way to Tuy-Hoa
Says it all Tuy Hoa
Says it all, Tuy Hoa
Giáo xứ Tuy Hòa
Giáo xứ Tuy Hòa
Bãi biển phường 7 TP Tuy Hòa khu vực các học sinh bị đuối nước
Bãi biển phường 7, TP Tuy Hòa, khu vực các học sinh bị đuối nước
Hình minh hoạ Đồn Công an Cầu Bươu CAH Thanh Trì Hà Nội vừa triệt xóa một điểm ma túy phức tạp tại...
Hình minh hoạ Đồn Công an Cầu Bươu, CAH Thanh Trì, Hà Nội vừa triệt xóa một điểm ma túy phức tạp tại...
Wild Fire Tuy Hoa
Wild Fire, Tuy Hoa
9) Unit Party 5 - Sand Castle - South China Sea - Tuy Hoa
9) Unit Party 5 - Sand Castle - South China Sea - Tuy Hoa
Tuy Hoa City outskirts
Tuy Hoa City outskirts
And sometimes we just goof off.
And sometimes we just goof off.
Tháp Nhạn một trong những ngọn tháp Chăm đã được trùng tu.
Tháp Nhạn, một trong những ngọn tháp Chăm đã được trùng tu.
Our one day at the Tuy Hoa Beach
Our one day at the Tuy Hoa Beach
BRIDGE BUILT BY VIETNAMESE ENGINEERS NEAR Tuy Hoa Some prefabricated buildings were dissembled and...
BRIDGE BUILT BY VIETNAMESE ENGINEERS NEAR Tuy Hoa Some prefabricated buildings were dissembled and...
It is hard to dig foxholes in the sand so we dug up (stacked sandbags).
It is hard to dig foxholes in the sand so we dug up (stacked sandbags).
Welcome to the Tuy-Hoa AB Reunion Website This website was created in 2001 for the purpose of...
Welcome to the Tuy-Hoa AB Reunion Website This website was created in 2001 for the purpose of...
Mũi Điện - Tuy Hòa
Mũi Điện - Tuy Hòa
It is hard to dig foxholes in the sand so we dug up (stacked sandbags).
It is hard to dig foxholes in the sand so we dug up (stacked sandbags).
It is hard to dig foxholes in the sand so we dug up (stacked sandbags).
It is hard to dig foxholes in the sand so we dug up (stacked sandbags).
John Petrovich left Al Bruss right. D Model in the air.
John Petrovich left, Al Bruss right. D Model in the air.
4) House Girl - Tuy Hoa
4) House Girl - Tuy Hoa
Tuy Hoa K9 Patch; Contributors Noel Germain Chris Raper Links of Interest To...
Tuy Hoa K9 Patch; Contributors Noel Germain Chris Raper Links of Interest To...
John Petrovich left Al Bruss right. D Model in the air.
John Petrovich left, Al Bruss right. D Model in the air.
John Petrovich left Al Bruss right. D Model in the air.
John Petrovich left, Al Bruss right. D Model in the air.
そして、いよいよ今日の目的地、トゥイホア(Tuy Hoa)へ。
そして、いよいよ今日の目的地、トゥイホア(Tuy Hoa)へ。
Next »
Advanced Search