Vzdálený ohlas jara (1980) Role: Kosaku Tajima Vzdálený ohlas jara (1980) Role: Kosaku Tajima Gojira (1984) Role: Bum Gojira (1984) Role: Bum Hoshi ni natta shônen (2005) Hoshi ni natta shônen (2005) Members Group Leader Professor Mitsuo TAKEDA Professor Tetsuya MIKI Professor Yasuo TOMITA Associate... Members Group Leader Professor Mitsuo TAKEDA Professor Tetsuya MIKI Professor Yasuo TOMITA Associate... 24 screencaps (390 kb) Guest: Tetsuya Takeda Song performed: 'Okuru kotoba' [with Tetsuya Takeda] 24 screencaps (390 kb) Guest: Tetsuya Takeda Song performed: 'Okuru kotoba' [with Tetsuya Takeda] Tetsuya's brother Shin'ya Harada Tetsuya's brother Shin'ya Harada Correlation chart Takeda Tetsuya as Takanabe Kensuke Takahata Atsuko as Takanabe Satoko Yamasaki... Correlation chart Takeda Tetsuya as Takanabe Kensuke Takahata Atsuko as Takanabe Satoko Yamasaki... Correlation chart Takeda Tetsuya as Takanabe Kensuke Takahata Atsuko as Takanabe Satoko Yamasaki... Correlation chart Takeda Tetsuya as Takanabe Kensuke Takahata Atsuko as Takanabe Satoko Yamasaki... イントロダクション ... イントロダクション ... イントロダクション ... イントロダクション ... イントロダクション ... イントロダクション ... イントロダクション ... イントロダクション ... イントロダクション ... イントロダクション ... イントロダクション ... イントロダクション ... No.6 Hiroaki Takeda No.6 Hiroaki Takeda No.9 Toru Takeda No.9 Toru Takeda No.6 Hiroaki Takeda No.6 Hiroaki Takeda No.6 竹田 寛明 No.6 竹田 寛明
Advanced Search