This Suzuki Katana 600 was my first sportbike. I bought it for $4000 in at Stroud Suzuki in... This Suzuki Katana 600 was my first sportbike. I bought it for $4000 in at Stroud Suzuki in... Để tương thích với sức mạnh vượt trội như vậy lốp của Suzuki Katana GSX1100S cũng được dùng loại... Để tương thích với sức mạnh vượt trội như vậy, lốp của Suzuki Katana GSX1100S cũng được dùng loại... Címkék: custom sarok suzuki katana streetfighter Címkék: custom sarok , suzuki , katana , streetfighter next next This is my BABY!! I bought it in June 2001 from a good friend and I got a speeding ticket about 5... This is my BABY!! I bought it in June 2001 from a good friend and I got a speeding ticket about 5... Make Model Suzuki GSX 400S Katana Year 1992-93 Engine Four stroke transverse four cylinder DOHC 4... Make Model Suzuki GSX 400S Katana Year 1992-93 Engine Four stroke, transverse four cylinder, DOHC, 4... Make Model. Suzuki GSX 750S Katana Year 1982 Engine Four stroke transverse four cylinder DOHC 4... Make Model. Suzuki GSX 750S Katana Year 1982 Engine Four stroke, transverse four cylinder, DOHC, 4... Move your mouse over the bikes to see what are the modification I did! Move your mouse over the bikes to see what are the modification I did! -- 5 4 3 2 1 -- 5 4 3 2 1 Bình xăng và yên xe được tạo hình thủ công. Để phù hợp với kiểu dáng mới của xe bộ khung phụ được... Bình xăng và yên xe được tạo hình thủ công. Để phù hợp với kiểu dáng mới của xe, bộ khung phụ được... Move your mouse over the bikes to see what are the modification I did! Move your mouse over the bikes to see what are the modification I did! ZOBACZ RÓWNIEŻ GALERIE FOTO ZOBACZ RÓWNIEŻ GALERIE FOTO As always enjoy! Rob (and Louise the Designer!) As always, enjoy! Rob (and Louise the Designer!) Color Color 1998 Suzuki Katana R50 magazine ad from Spain. Click to enlarge. Scanned and sent to me by Antonio... 1998 Suzuki Katana R50 magazine ad from Spain. Click to enlarge. Scanned and sent to me by Antonio... Move your mouse over the bikes to see what are the modification I did! Move your mouse over the bikes to see what are the modification I did! The 1983 Suzuki Katana was powered by a new generation of dual-overhead cam four-valve-per-cylinder... The 1983 Suzuki Katana was powered by a new generation of dual-overhead cam four-valve-per-cylinder... Le modèle Suzuki Katana de 1981 : déjà très beau ! Le modèle Suzuki Katana de 1981 : déjà très beau ! Move your mouse over the bikes to see what are the modification I did! Move your mouse over the bikes to see what are the modification I did! Greg's 2001 Suzuki Katana 750 2001 Suzuki Katana 750 Greg's 2001 Suzuki Katana 750 2001 Suzuki Katana 750 The Suzuki Katana was unveiled in 1980; it shocked the motorcycle world with its aggressive body... The Suzuki Katana was unveiled in 1980; it shocked the motorcycle world with its aggressive body... » All Suzuki » All Suzuki Make Model. Suzuki GSX 750S3 Katana Year 198 4 Engine Four stroke transverse four cylinder DOHC 4... Make Model. Suzuki GSX 750S3 Katana Year 198 4 Engine Four stroke, transverse four cylinder, DOHC, 4... The Suzuki Katana was unveiled in 1980; it shocked the motorcycle world with its aggressive body... The Suzuki Katana was unveiled in 1980; it shocked the motorcycle world with its aggressive body... Make Model. Suzuki GSX 250 S Katana Year 1991 Engine Four stroke transverse four cylinder DOHC 4... Make Model. Suzuki GSX 250 S Katana Year 1991 Engine Four stroke, transverse four cylinder, DOHC, 4... The Suzuki Katana was unveiled in 1980; it shocked the motorcycle world with its aggressive body... The Suzuki Katana was unveiled in 1980; it shocked the motorcycle world with its aggressive body... The Suzuki Katana was unveiled in 1980; it shocked the motorcycle world with its aggressive body... The Suzuki Katana was unveiled in 1980; it shocked the motorcycle world with its aggressive body... Címkék: custom sarok suzuki katana streetfighter Címkék: custom sarok , suzuki , katana , streetfighter After the Katana 600 the Suzuki GS1100 was a dream. It was a great bike with the same 1100cc... After the Katana 600, the Suzuki GS1100 was a dream. It was a great bike with the same 1100cc...
Next »
Advanced Search