5 mm pokrój · habit ; 29.09.1999 Dolny Śląsk lasy milickie; znal. 990929.12 copyright © by Marek... 5 mm pokrój · habit ; 29.09.1999, Dolny Śląsk, lasy milickie; znal. 990929.12 copyright © by Marek... Stropharia squamosa - Límcovka šupinatá druh roztoušenì rostoucí v detritu pod listnáèi... Stropharia squamosa - Límcovka šupinatá druh roztoušenì rostoucí v detritu pod listnáèi,... w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — Informacje o występowaniu tego gatunku... w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — Informacje o występowaniu tego gatunku... pojedynczy owocnik na drodze w lesie bukowym wyrastał z przysypanego ziemią liścia bukowego ·... pojedynczy owocnik, na drodze w lesie bukowym, wyrastał z przysypanego ziemią liścia bukowego ·... Hypoloma fasciculare with Coprinaceae and Bolbitiaceae (Berkeley) . To view the illustrations with... Hypoloma fasciculare, with Coprinaceae and Bolbitiaceae (Berkeley) . To view the illustrations with... Und gleich war es wieder vorbei! Rekordtemperaturen und Wind - perfekt um das letzte bißchen Wasser... Und gleich war es wieder vorbei! Rekordtemperaturen und Wind - perfekt, um das letzte bißchen Wasser... Und gleich war es wieder vorbei! Rekordtemperaturen und Wind - perfekt um das letzte bißchen... Und gleich war es wieder vorbei! Rekordtemperaturen und Wind - perfekt, um das letzte bißchen... Setas y Hongos: Psilocybe squamosa (Stropharia squamosa) Autor: Manuel Laso Garcia Setas y Hongos: Psilocybe squamosa (Stropharia squamosa) Autor: Manuel Laso Garcia Giftigkeit bzw. Speisewert Giftigkeit bzw. Speisewert Giftigkeit bzw. Speisewert Giftigkeit bzw. Speisewert Stropharia aeruginosa S. coronilla S. hornemannii S. semiglobata S. squamosa (LH) . • Hypholoma... Stropharia aeruginosa, S. coronilla, S. hornemannii, S. semiglobata, S. squamosa (LH) . • Hypholoma... Hypholoma capnoides H. fasciculare H. lateritium H. marginatum H. rasicatum H. udum (LH) . •... Hypholoma capnoides, H. fasciculare, H. lateritium, H. marginatum, H. rasicatum, H. udum (LH) . •... Stropharia squamosa (Pers.) Quél. Stropharia squamosa (Pers.) Quél. Psilocybe squamosa (Pers.:Fr.) P.D. Orton = Stropharia s. = Stropholoma s. - psilocybe... Psilocybe squamosa (Pers.:Fr.) P.D. Orton = Stropharia s. = Stropholoma s. - psilocybe... Setas y Hongos:Psilocybe squamosa Setas y Hongos:Psilocybe squamosa Psilocybe squamosa (Pers.:Fr.) P.D. Orton = Stropharia s. = Stropholoma s. - psilocybe... Psilocybe squamosa (Pers.:Fr.) P.D. Orton = Stropharia s. = Stropholoma s. - psilocybe... ROLL-77 ROLL-77 ROLL-78 ROLL-78
Advanced Search