Obrázky mají pouze informativní charakter. Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného... Obrázky mají pouze informativní charakter. Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného... Obrázky mají pouze informativní charakter. Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného... Obrázky mají pouze informativní charakter. Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného... Проектор Sony VPL-FE40 Проектор Sony VPL-FE40 VPL-FE40 (소니(SONY) LCD 프로젝터) VPL-FE40 (소니(SONY) LCD 프로젝터) Sony’s new VPL-FE40 and VPL-FX40 LCD projectors are pretty sleek in design and in functionality. The... Sony’s new VPL-FE40 and VPL-FX40 LCD projectors are pretty sleek in design and in functionality. The... 索尼投影机VPL-FE40 该投影机采用的液晶面板为0.79英寸,分辨率为1400*1050,这款投影机采用的液晶面板被称为BrightEra, 亮度 能够达到最高4000 流明 ,它采用了1... 索尼投影机VPL-FE40 该投影机采用的液晶面板为0.79英寸,分辨率为1400*1050,这款投影机采用的液晶面板被称为BrightEra, 亮度 能够达到最高4000 流明 ,它采用了1... 共有图片 1 张,您正浏览第 1 张 点击图片可直接翻页看下一幅图 共有图片 1 张,您正浏览第 1 张 点击图片可直接翻页看下一幅图 其中Sony... 其中Sony... 文章来源:中国投影网 文章来源:中国投影网 索尼VPL-FE40 点击此处查看全部新闻图片 另外,该机采用的无机配向膜对UHP灯泡的紫外线不敏感,比上一代的3LCD在色彩衰减周期上要延长4倍,可以确保在长期使用中色彩依然鲜亮。 ... 索尼VPL-FE40 点击此处查看全部新闻图片 另外,该机采用的无机配向膜对UHP灯泡的紫外线不敏感,比上一代的3LCD在色彩衰减周期上要延长4倍,可以确保在长期使用中色彩依然鲜亮。 ... 点击放大 点击放大 VPL-FE40投影机高清投影 点击此处查看全部新闻图片 ... VPL-FE40投影机高清投影 点击此处查看全部新闻图片 ... Ë÷Äá VPL-FE40 98000Ôª 2011-05-24 ÁÁ¶È(ISOÁ÷Ã÷)£º4000¡¡·Ö±æÂÊ£º1400¡Á1050¡¡ÖØÁ¿(kg)£º9... Ë÷Äá VPL-FE40 98000Ôª 2011-05-24 ÁÁ¶È(ISOÁ÷Ã÷)£º4000¡¡·Ö±æÂÊ£º1400¡Á1050¡¡ÖØÁ¿(kg)£º9... VPL-FE40的背投应用方案(图五) VPL-FE40此次是第一次亮相,该机应用最新的索尼“BrightEra”芯片、 分辨率 达到1400 x 1050, 亮度 能够达到最高4000 流明... VPL-FE40的背投应用方案(图五) VPL-FE40此次是第一次亮相,该机应用最新的索尼“BrightEra”芯片、 分辨率 达到1400 x 1050, 亮度 能够达到最高4000 流明... [가격문의요망]SONY LCD프로젝터 VPL-FE40 [해상도:SXGA+(1400*1050)] [가격문의요망]SONY LCD프로젝터 VPL-FE40 [해상도:SXGA+(1400*1050)] 这两款机器都是专门针对大型会议场所设计的,亮度比较高,在标准模式下为3200流明,最亮模式下为4000流明,如此高的亮度首先要归功于新开发的BrightEra液晶面板,无机配相膜的优势体现的淋漓尽致。 这两款机器都是专门针对大型会议场所设计的,亮度比较高,在标准模式下为3200流明,最亮模式下为4000流明,如此高的亮度首先要归功于新开发的BrightEra液晶面板,无机配相膜的优势体现的淋漓尽致。 索尼VPL-FE40 [ 报价 参数 图片 ] 索尼VPL-FE40 [ 报价 参数 图片 ]
Advanced Search