Prix sur eBay Distribution des scores Prix sur eBay Distribution des scores HOT THREADS on DMN Forums Content-type: text/html Rss Real-Time - what users are saying - ... HOT THREADS on DMN Forums Content-type: text/html Rss Real-Time - what users are saying - ... Главная Главная Главная Главная °¡Àå ±âÃÊÀûÀÎ ÆÐÅ°Áö·Î ±âº» ¹èÅ͸®ÀÎ NP-FM50À¸·Î ¾à 60ºÐ Á¤µµ »ç¿ëÀÌ °¡´ÉÇÏ°í ÀçÃÔ¿µ¿ë RW ¹Ìµð¾î... °¡Àå ±âÃÊÀûÀÎ ÆÐÅ°Áö·Î ±âº» ¹èÅ͸®ÀÎ NP-FM50À¸·Î ¾à 60ºÐ Á¤µµ »ç¿ëÀÌ °¡´ÉÇÏ°í, ÀçÃÔ¿µ¿ë RW ¹Ìµð¾î... Главная Главная Sony HDR UX1 Sony HDR UX1 AVCHD 这个由 Sony 和 Panasonic 共同开发,将 HD 影片存到 8cm 迷你 DVD 上新格式,在 Sony 的 HDR-UX1 上首度现身。这台摄影机大致上和它的 SD... AVCHD 这个由 Sony 和 Panasonic 共同开发,将 HD 影片存到 8cm 迷你 DVD 上新格式,在 SonyHDR-UX1 上首度现身。这台摄影机大致上和它的 SD... Convenient controls make it easy to switch to NightShot mode Convenient controls make it easy to switch to NightShot mode O recém criado formato AVCHD estréia com 2 câmeras da Sony a HDR-UX1 e a HDR-SR1 . A HDR-UX1 grava... O recém criado formato AVCHD estréia com 2 câmeras da Sony, a HDR-UX1 e a HDR-SR1 . A HDR-UX1 grava... Score Distribution Score Distribution 2.1-megapixel (gross) ClearVid CMOS sensor 1/3-inch ClearVID CMOS sensor with 1990K (effective)... 2.1-megapixel (gross) ClearVid CMOS sensor 1/3-inch ClearVID CMOS sensor with 1990K (effective)... Score Distribution Score Distribution Le Sony HDR-UX1 La principale différence entre ces deux modèles très proches sur le plan des... Le Sony HDR-UX1 La principale différence entre ces deux modèles, très proches sur le plan des... HDR-UX1‚Ì•ª‰ðƒ‚ƒfƒ‹ HDR-UX1‚Ì•ª‰ðƒ‚ƒfƒ‹ ¼±¸íµµ°¡ ÁÁÀº HDV Ä·ÄÚ´õ·Î °¡Àå ±âÃÊÀûÀÎ ÆÐÅ°Áö ±âº» ¹èÅ͸®·Î ¾à 60ºÐ ÃÔ¿µ°¡´É Â÷ÈÄ Ãß°¡ ¹èÅ͸®´Â... ¼±¸íµµ°¡ ÁÁÀº HDV Ä·ÄÚ´õ·Î °¡Àå ±âÃÊÀûÀÎ ÆÐÅ°Áö ±âº» ¹èÅ͸®·Î ¾à 60ºÐ ÃÔ¿µ°¡´É, Â÷ÈÄ Ãß°¡ ¹èÅ͸®´Â... Previous Previous Comments Threshold -1 0 1 2 3 4 5 Comments Threshold -1 0 1 2 3 4 5 Enjoy 5.1-channel surround sound through the built-in microphone Enjoy 5.1-channel surround sound through the built-in microphone ¾Æ³¯·Î±× ÀÔÃâ·Â ÄÁ¹öÅÍ Á¦°ø°ú ¼Ò´Ï À¯¼± ¸®¸ðÄÜ »ï°¢´ë·Î ¾÷±×·¹À̵åµÈ ÆÐÅ°Áö·Î ´õ ÀÌ»ó Ãß°¡ ±¸ÀÔÇÒ... ¾Æ³¯·Î±× ÀÔÃâ·Â ÄÁ¹öÅÍ Á¦°ø°ú ¼Ò´Ï À¯¼± ¸®¸ðÄÜ »ï°¢´ë·Î ¾÷±×·¹À̵åµÈ ÆÐÅ°Áö·Î ´õ ÀÌ»ó Ãß°¡ ±¸ÀÔÇÒ... Sony HDR-UX1 AVCHD DVD Handycam Camcorder - $1400 (available October 2006) In a move that opens the... Sony HDR-UX1 AVCHD DVD Handycam Camcorder - $1400 (available October 2006) In a move that opens the... 8cmDVDÌ—p‚́uHDR-UX1v 8cmDVDÌ—p‚́uHDR-UX1v Na dnešní poměry vcelku velký přístroj s rozměry 76x89x165 mm (ŠxVxH) má krásné konzervativní linie... Na dnešní poměry vcelku velký přístroj s rozměry 76x89x165 mm (ŠxVxH) má krásné konzervativní linie,... HDR-SR1‚Ì•ª‰ðƒ‚ƒfƒ‹ HDR-SR1‚Ì•ª‰ðƒ‚ƒfƒ‹ Actuellement 0.00/5 1 2 3 4 5 Note : 0.0 /5 (0 vote) COMPARER LES PRIX : Sony Handycam HDR-UX1... Actuellement 0.00/5 1 2 3 4 5 Note : 0.0 /5 (0 vote) COMPARER LES PRIX : Sony Handycam HDR-UX1... Hodnocení Sony HDR-UX1 není snadné. Nechci sice tu krásnou mašinu odbýt ale nejen kvůli... Hodnocení Sony HDR-UX1 není snadné. Nechci sice tu krásnou mašinu odbýt, ale nejen kvůli...
Next »
Advanced Search