“ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္း လက္ထက္မွာ ေက်ာင္းသားေတြ သံုးဘီးနဲ႔ သြားလာေနရတာဟာ မသင့္ေတာ္ဘူးဆိုၿပီး ကားေတြနဲ႔... “ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္း လက္ထက္မွာ ေက်ာင္းသားေတြ သံုးဘီးနဲ႔ သြားလာေနရတာဟာ မသင့္ေတာ္ဘူးဆိုၿပီး ကားေတြနဲ႔... Sittwe deep sea port. Photo: Min Myo Nwe/RiA Indian Ambassador to Myanmar Vikram Misri said that... Sittwe deep sea port. Photo: Min Myo Nwe/RiA Indian Ambassador to Myanmar Vikram Misri said that... Order #: pl_Sittwe_0005 Kaladan River and Sittwe Rakhine Myanmar SE Asia 2007 1/ 320s at f/6.7 E... Order #: pl_Sittwe_0005 Kaladan River and Sittwe Rakhine Myanmar SE Asia 2007 1/ 320s, at f/6.7 | E... The Climate-Charts.com Network Includes: The Climate-Charts.com Network Includes: So we got to Sittwe got a couple of trishaws and went tooling around town. So we got to Sittwe, got a couple of trishaws, and went tooling around town. A Muslim boy sits in front of the local mosque in the Aung Mingalar quarter in Sittwe western... A Muslim boy sits in front of the local mosque in the Aung Mingalar quarter in Sittwe, western... Photo: Muslim Rohingya women walk inside the Bawdupha Internally Displaced Persons (IDP) camp... Photo: Muslim Rohingya women walk inside the Bawdupha Internally Displaced Persons (IDP) camp... Previous Photo Next Photo Add to Favorites Add to Theme Start Discussion Post to Workshop Report... Previous Photo Next Photo Add to Favorites Add to Theme Start Discussion Post to Workshop Report... Click here to Enlarge For the Chinese Gwadar has the attraction of being close to the Strait of... Click here to Enlarge For the Chinese, Gwadar has the attraction of being close to the Strait of... Rohingya woman with her child stand in front of the entrance of her room at the Thet Kel Pyin Muslim... Rohingya woman with her child stand in front of the entrance of her room at the Thet Kel Pyin Muslim... Please turn on JavaScript. Media requires JavaScript to play. Jonah Fisher reports on the Muslims... Please turn on JavaScript. Media requires JavaScript to play. Jonah Fisher reports on the Muslims... Some 2500 homes have been destroyed in the violence in Burma's Rakhine state Continue reading the... Some 2,500 homes have been destroyed in the violence in Burma's Rakhine state Continue reading the... A window into the lives of unregistered Rohingya IDPs Sittwe Burma Order: Reorder Duration: 3:22... A window into the lives of unregistered Rohingya IDPs, Sittwe, Burma Order: Reorder Duration: 3:22... President Barack Obama Eases Sanctions on Burma Even as Violent Onslaught Against Rohingya Muslims... President Barack Obama Eases Sanctions on Burma Even as Violent Onslaught Against Rohingya Muslims... More about Myanmar Politics Census More about Myanmar , Politics , Census シットウェの時計塔です。 ★ 交通 ☆ 空路 : ヤンゴン→バガン 飛行時間:約1時間20分 ☆ 陸路 (長距離バス) 所要時間:約14時間 ★気候 雨季(5月下旬〜10月中旬) ... シットウェの時計塔です。 ★ 交通 ☆ 空路 : ヤンゴン→バガン 飛行時間:約1時間20分 ☆ 陸路 (長距離バス) 所要時間:約14時間 ★気候 雨季(5月下旬〜10月中旬) ... A Rakhine man holds homemade weapons as he walks in front of houses that were burnt during fighting... A Rakhine man holds homemade weapons as he walks in front of houses that were burnt during fighting... Rohingya children in a displaced camp outside the state capital Sittwe The two communities are now... Rohingya children in a displaced camp outside the state capital, Sittwe The two communities are now... Cette photographie a été prise au marché aux poissons de Sittwe (que nous recommandons de visiter le... Cette photographie a été prise au marché aux poissons de Sittwe (que nous recommandons de visiter le... Sittwe harbour area. Sittwe harbour area. Vị trí thị trấn Sittwe. Đồ họa: Gulf News. Vị trí thị trấn Sittwe. Đồ họa: Gulf News. Photo by ANP The USA Ambassador in Myanmar Scot Marciel met Arakan National Party (ANP) leaders in... Photo by ANP The USA Ambassador in Myanmar Scot Marciel met Arakan National Party (ANP) leaders in... Communal violence has left at least seven dead in Rakhine over the past week. Continue reading the... Communal violence has left at least seven dead in Rakhine over the past week. Continue reading the... シットウェー市内早朝歩いたとき静かな雰囲気です。 ★ 交通 ☆ 空路 : ヤンゴン→バガン 飛行時間:約1時間20分 ☆ 陸路 (長距離バス) 所要時間:約14時間 ★気候... シットウェー市内早朝歩いたとき静かな雰囲気です。 ★ 交通 ☆ 空路 : ヤンゴン→バガン 飛行時間:約1時間20分 ☆ 陸路 (長距離バス) 所要時間:約14時間 ★気候... In Sittwe Myanmar many displaced people have moved into temporary shelters but are dependent on... In Sittwe, Myanmar, many displaced people have moved into temporary shelters, but are dependent on... Hey a mosque! And look even a Muslim dude riding by. We stopped in and hung out with the muslims... Hey, a mosque! And look, even a Muslim dude riding by. We stopped in and hung out with the muslims... Yanghee Lee (C) the United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar... Yanghee Lee (C), the United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar,... Sittwe Sittwe
Next »
Advanced Search