Oracle CEO Larry Ellison Addresses Oracle's OpenWorld 2010 Conference (Source: Getty Images)... Oracle CEO Larry Ellison Addresses Oracle's OpenWorld 2010 Conference (Source: Getty Images)... • Big pay cuts ... what about Goldman? • 5 most overpaid CEOs President Oracle ( ORCL ) 2008 Total... • Big pay cuts ... what about Goldman? • 5 most overpaid CEOs President Oracle ( ORCL ) 2008 Total... 2013-12-18 Wikipedia/Ilan Costica/Cc/3.0 2013-12-18 Wikipedia/Ilan Costica/Cc/3.0 Safra Catz A cloudszolgáltatások felé mozgás okán az Oracle át is alakította pénzügyi jelentését... Safra Catz A cloudszolgáltatások felé mozgás okán az Oracle át is alakította pénzügyi jelentését,... Source: Getty Images Oracle President Safra Cotz Addresses Women's Business Conference 2010-05-11 00... Source: Getty Images Oracle President Safra Cotz Addresses Women's Business Conference 2010-05-11 00... - Safra Catz Chức vụ: Đồng chủ tịch kiêm CFO (Chief Financial Officer – Giám đốc tài chính)... - Safra Catz Chức vụ: Đồng chủ tịch kiêm CFO (Chief Financial Officer – Giám đốc tài chính)... Safra A Catz U ovom članku nebi nikako mogli da izostavimo predesnicu Oracle-a Safru Ketz. Ona je... Safra A Catz U ovom članku nebi nikako mogli da izostavimo predesnicu Oracle-a, Safru Ketz. Ona je... 甲骨文联席总裁萨弗拉·卡兹 第一名:萨弗拉·卡兹(Safra... 甲骨文联席总裁萨弗拉·卡兹 第一名:萨弗拉·卡兹(Safra... Từ tháng 1/2004 Safra Catz được bổ nhiệm làm Chủ tịch Oracle một trong những tập đoàn lớn nhất... Từ tháng 1/2004, Safra Catz được bổ nhiệm làm Chủ tịch Oracle, một trong những tập đoàn lớn nhất... 甲骨文总裁莎法拉・卡兹... 甲骨文总裁莎法拉・卡兹... 公司:甲骨文 现金薪酬:990万美元 股票及期权:3220万美元 这位甲骨文联席总裁兼CFO去年加薪15万美元,年薪达到95美元。年度奖金也从前一年的380万美元提高到900万美元。... 公司:甲骨文 现金薪酬:990万美元 股票及期权:3220万美元 这位甲骨文联席总裁兼CFO去年加薪15万美元,年薪达到95美元。年度奖金也从前一年的380万美元提高到900万美元。... 7. Facebook首席运营官沙里尔·桑伯格(Sheryl Sandberg) 7. Facebook首席运营官沙里尔·桑伯格(Sheryl Sandberg) Safra Catz Chủ tịch và giám đốc tài chính của Oracle từng giữ vị trí đầu bảng xếp hạng CFO có thu... Safra Catz, Chủ tịch và giám đốc tài chính của Oracle từng giữ vị trí đầu bảng xếp hạng CFO có thu...
Next »
Advanced Search