Foto: ze zbiorow Piotra Puchalskiego Foto: ze zbiorow Piotra Puchalskiego Foto: ze zbiorow Piotra Puchalskiego Foto: ze zbiorow Piotra Puchalskiego Foto: ze zbiorow Piotra Puchalskiego Foto: ze zbiorow Piotra Puchalskiego Foto: ze zbiorow Piotra Puchalskiego Foto: ze zbiorow Piotra Puchalskiego Foto: ze zbiorow Piotra Puchalskiego Foto: ze zbiorow Piotra Puchalskiego Foto: ze zbiorow Piotra Puchalskiego Foto: ze zbiorow Piotra Puchalskiego ...26 5 g W sp ółczynniki obciążeń niszczących: + 795 / - 398 g (*) - Pierwszy egzemplarz. ...2,6 5 g W sp ółczynniki obciążeń niszczących: + 7,95 / - 3,98 g (*) - Pierwszy egzemplarz. ... prędkość dopuszczalna (pow. spok.) 250 km/h 250 km/h w powietrzu burzliwym: 160 km/h 160 km/h ... prędkość dopuszczalna (pow. spok.) 250 km/h 250 km/h w powietrzu burzliwym: 160 km/h 160 km/h PZL Bielsko SZD-9 Bocian PZL Bielsko SZD-9 Bocian ...Peter Jorga i prawdopodobnie Adam Zientek (oblatywacz bardzo wielu szybowców m. inn. Puchacza) ...Peter Jorga i prawdopodobnie Adam Zientek (oblatywacz bardzo wielu szybowców m. inn. Puchacza) PZL Bielsko SZD-30 Pirat PZL Bielsko SZD-30 Pirat ... 250 (200) km/h W sp ółczynniki obciążeń: +53 / -265 g Dane w nawiasach dotyczą wersji 2b ... 250 (200) km/h W sp ółczynniki obciążeń: +5,3 / -2,65 g Dane w nawiasach dotyczą wersji 2b Designed in Poland single-seater Standard Class glider. Use for a cross-country and competition... Designed in Poland single-seater, Standard Class glider. Use for a cross-country and competition... Rys: TLiA 5 / 1989 Rys: TLiA 5 / 1989 Foto: Piotr Piechowski Foto: Piotr Piechowski Foto: Piotr Piechowski Foto: Piotr Piechowski Foto: Piotr Piechowski Foto: Piotr Piechowski Foto: Piotr Piechowski Foto: Piotr Piechowski ...km/h Prędkość min.: 75 km/h Prędkość dopuszczalna: 245 km/h W sp ółczynniki obciążeń dop.: ? g ...km/h Prędkość min.: 75 km/h Prędkość dopuszczalna: 245 km/h W sp ółczynniki obciążeń dop.: ? g ... 38 (40) 38 (40) przy prędkości: 92 km/h 1054 km/h Prędkość dopuszczalna: 250 km/h 250 km/h ... 38 (40) 38 (40) przy prędkości: 92 km/h 105,4 km/h Prędkość dopuszczalna: 250 km/h 250 km/h Foto: Piotr Piechowski Foto: Piotr Piechowski nazwa SZD-48-1 Jantar Standard 2 miejsce Nowy Sącz Łososina Dolna (EPNL) rejestracja/nr boczny... nazwa SZD-48-1 Jantar Standard 2 miejsce Nowy Sącz Łososina Dolna (EPNL) rejestracja/nr boczny... Which Jantar Would You Prefer? CONDOR Which Jantar Would You Prefer? CONDOR SZD48-3 Std.3 Foto: Piotr Piechowski SZD48-3 Std.3 Foto: Piotr Piechowski Which Jantar Would You Prefer? CONDOR Which Jantar Would You Prefer? CONDOR
Next »
Advanced Search