ƒv[ƒŠƒjEƒTƒ“EƒsƒG[ƒ‹ Pouligny -Saint -Pierre ŽY’n ƒtƒ‰ƒ“ƒXAƒxƒŠ[’n•û Œ´—¿ ŽR—r“û “ûŽ‰–b•ª 45“... ƒv[ƒŠƒjEƒTƒ“EƒsƒG[ƒ‹ Pouligny -Saint -Pierre ŽY’n ƒtƒ‰ƒ“ƒXAƒxƒŠ[’n•û Œ´—¿ ŽR—r“û “ûŽ‰–b•ª 45“... This cheese is made in Pouligny -Saint -Pierre in central France by a small agricultural concern. It... This cheese is made in Pouligny -Saint -Pierre in central France by a small agricultural concern. It... Arthus Bertrand Né le 13 septembre 1920 à Pouligny Saint-Pierre (Indre) Louis André Marie de... Arthus Bertrand Né le 13 septembre 1920 à Pouligny Saint-Pierre (Indre), Louis, André, Marie de... Wijnen Rode Bergerac elegant vriendelijk en fruitig Rosé Bergerac aangenaam en verfrissend... Wijnen Rode Bergerac , elegant, vriendelijk en fruitig Rosé Bergerac , aangenaam en verfrissend... Yves Sancey 1985 Philippe Rivière 1998 Yves Sancey, 1985 Philippe Rivière, 1998 Print the map of Pouligny -Saint -Pierre Print the map of Pouligny -Saint -Pierre Arthus Bertrand Né le 13 septembre 1920 à Pouligny Saint-Pierre (Indre) Louis André Marie de... Arthus Bertrand Né le 13 septembre 1920 à Pouligny Saint-Pierre (Indre), Louis, André, Marie de... « J’ai enchaîné le Collège Pierre de Ronsard avec le Lycée Balzac mais je n’étais pas un élève très... « J’ai enchaîné le Collège Pierre de Ronsard avec le Lycée Balzac, mais je n’étais pas un élève très... The Church steeple in the centre of the village inspired the shape of the cheese or so the story... The Church steeple in the centre of the village inspired the shape of the cheese, or so the story... escargot.jpg 21-Mar-2005 22:01 9k escargot.jpg 21-Mar-2005 22:01 9k Selles sur Cher Crottin de Chavignol Pouligny Saint Pierre Valençay 10:55 Publié dans cuisine Lien... Selles sur Cher Crottin de Chavignol Pouligny Saint Pierre Valençay 10:55 Publié dans cuisine | Lien... Pouligny St Pierre 09/12/2006 Catching a Rainbow Pouligny St Pierre 09/12/2006 Catching a Rainbow The Cheese is known affectionately as the ‘ Tour d’Eiffel’ as well as the less imaginative ‘Pyramid... The Cheese is known affectionately as the ‘ Tour d’Eiffel’ as well as the less imaginative ‘Pyramid... The exterior of the cheese which is white when young turning to deep ochre as the cheese gets older... The exterior of the cheese, which is white when young turning to deep ochre as the cheese gets older... The countryside undulates from one low hill to another and is covered with vast stands of trees... The countryside undulates from one low hill to another and is covered with vast stands of trees,... Season: June and October although good between March and December. Wine Suggestions to go with... Season: June and October although good between March and December. Wine Suggestions to go with... Pouligny St Pierre 09/12/2006 Catching a Rainbow Pouligny St Pierre 09/12/2006 Catching a Rainbow The Cheese is known affectionately as the ‘ Tour d’Eiffel’ as well as the less imaginative ‘Pyramid... The Cheese is known affectionately as the ‘ Tour d’Eiffel’ as well as the less imaginative ‘Pyramid... The annual production of the cheese is 350 tons with an increase of 90% between 1989 and 1999. Farm... The annual production of the cheese is 350 tons, with an increase of 90% between 1989 and 1999. Farm...
Advanced Search