215 Pholiota populnea - Pappel Schüppling ( Pers.1828 : Fr.1832 ) Kuyper et Tjallinga 1986 Key... 215 | Pholiota populnea - Pappel Schüppling ( Pers.1828 : Fr.1832 ) Kuyper et Tjallinga 1986 Key... Pholiota populnea (foto http://mycoweb.narod.ru ) Commestibilità habitat e osservazioni Relazione... Pholiota populnea (foto http://mycoweb.narod.ru ) Commestibilità, habitat e osservazioni Relazione... SK: šupinovka zhubná SK: šupinovka zhubná Division - Classe - Ordre - Famille Basidiomycota / Homobasidiomycetes / Cortinariales /... Division - Classe - Ordre - Famille Basidiomycota / Homobasidiomycetes / Cortinariales /... Pholiota populnea (destruens auct.) (Pers.) Kuyper & Tjall.-Beuk. (1986) ES - octobre 08 Pholiota populnea (destruens auct.) (Pers.) Kuyper & Tjall.-Beuk. (1986) ES - octobre 08 Poul Erik Brandt: Poppel-Skælhat (Pholiota populnea) på poppelstamme Kelstrup 28.09.2000. Poul Erik Brandt: Poppel-Skælhat (Pholiota populnea) på poppelstamme, Kelstrup, 28.09.2000. Copyright © 1999-2014 : Vlastníkom autorských práv zobrazenej fotografie je autor Igor Hlavatý . Bez... Copyright © 1999-2014 : Vlastníkom autorských práv zobrazenej fotografie je autor Igor Hlavatý . Bez... Copyright © 1999-2014 : Vlastníkom autorských práv zobrazenej fotografie je autor Igor Hlavatý . Bez... Copyright © 1999-2014 : Vlastníkom autorských práv zobrazenej fotografie je autor Igor Hlavatý . Bez... Copyright © 1999-2014 : Vlastníkom autorských práv zobrazenej fotografie je autor Jozef Pavlík . Bez... Copyright © 1999-2014 : Vlastníkom autorských práv zobrazenej fotografie je autor Jozef Pavlík . Bez... Copyright © 1999-2014 : Vlastníkom autorských práv zobrazenej fotografie je autor Ladislav Pomšár .... Copyright © 1999-2014 : Vlastníkom autorských práv zobrazenej fotografie je autor Ladislav Pomšár .... Copyright © 1999-2014 : Vlastníkom autorských práv zobrazenej fotografie je autor Ing. Tibor Ozimý .... Copyright © 1999-2014 : Vlastníkom autorských práv zobrazenej fotografie je autor Ing. Tibor Ozimý .... Copyright © 1999-2014 : Vlastníkom autorských práv zobrazenej fotografie je autor Vladimír Kunca .... Copyright © 1999-2014 : Vlastníkom autorských práv zobrazenej fotografie je autor Vladimír Kunca .... 2007/11 2007/11 Copyright © 1999-2014 : Vlastníkom autorských práv zobrazenej fotografie je autor Viliam Ridzoň .... Copyright © 1999-2014 : Vlastníkom autorských práv zobrazenej fotografie je autor Viliam Ridzoň .... Copyright © 1999-2014 : Vlastníkom autorských práv zobrazenej fotografie je autor Václav Hanzlík .... Copyright © 1999-2014 : Vlastníkom autorských práv zobrazenej fotografie je autor Václav Hanzlík .... Figure 3. P . populnea. Photo © Steve Nelsen. Figure 3. P . populnea. Photo © Steve Nelsen. Copyright © 1999-2014 : Vlastníkom autorských práv zobrazenej fotografie je autor Václav Hanzlík .... Copyright © 1999-2014 : Vlastníkom autorských práv zobrazenej fotografie je autor Václav Hanzlík .... Copyright © 1999-2014 : Vlastníkom autorských práv zobrazenej fotografie je autor Ivan a Ivona... Copyright © 1999-2014 : Vlastníkom autorských práv zobrazenej fotografie je autor Ivan a Ivona... Copyright © 1999-2014 : Vlastníkom autorských práv zobrazenej fotografie je autor Ing. Lukáš Faturík... Copyright © 1999-2014 : Vlastníkom autorských práv zobrazenej fotografie je autor Ing. Lukáš Faturík... Copyright © 1999-2014 : Vlastníkom autorských práv zobrazenej fotografie je autor Ivan a Ivona... Copyright © 1999-2014 : Vlastníkom autorských práv zobrazenej fotografie je autor Ivan a Ivona... Copyright © 1999-2014 : Vlastníkom autorských práv zobrazenej fotografie je autor Dana Valentová .... Copyright © 1999-2014 : Vlastníkom autorských práv zobrazenej fotografie je autor Dana Valentová .... Copyright © 1999-2014 : Vlastníkom autorských práv zobrazenej fotografie je autor jozef Matejka .... Copyright © 1999-2014 : Vlastníkom autorských práv zobrazenej fotografie je autor jozef Matejka .... Copyright © 1999-2014 : Vlastníkom autorských práv zobrazenej fotografie je autor Vladimír Bujdák .... Copyright © 1999-2014 : Vlastníkom autorských práv zobrazenej fotografie je autor Vladimír Bujdák .... Copyright © 1999-2014 : Vlastníkom autorských práv zobrazenej fotografie je autor Andrea Walterová .... Copyright © 1999-2014 : Vlastníkom autorských práv zobrazenej fotografie je autor Andrea Walterová .... Copyright © 1999-2014 : Vlastníkom autorských práv zobrazenej fotografie je autor Marián Jarkovský .... Copyright © 1999-2014 : Vlastníkom autorských práv zobrazenej fotografie je autor Marián Jarkovský .... 2007/11 2007/11 Copyright © 1999-2014 : Vlastníkom autorských práv zobrazenej fotografie je autor Igor Hlavatý . Bez... Copyright © 1999-2014 : Vlastníkom autorských práv zobrazenej fotografie je autor Igor Hlavatý . Bez... Copyright © 1999-2014 : Vlastníkom autorských práv zobrazenej fotografie je autor Igor Hlavatý . Bez... Copyright © 1999-2014 : Vlastníkom autorských práv zobrazenej fotografie je autor Igor Hlavatý . Bez... Copyright © 1999-2014 : Vlastníkom autorských práv zobrazenej fotografie je autor Igor Hlavatý . Bez... Copyright © 1999-2014 : Vlastníkom autorských práv zobrazenej fotografie je autor Igor Hlavatý . Bez...
Next »
Advanced Search