owocniki owocniki 12.09.2005 Puszcza Białowieska; znal. 050912.10 copyright © by Marek Snowarski 12.09.2005, Puszcza Białowieska; znal. 050912.10 copyright © by Marek Snowarski owocniki owocniki Phleogena faginea © Etienne Charles Phleogena faginea © Etienne Charles Phleogena faginea © Etienne Charles Phleogena faginea © Etienne Charles Phleogena faginea (Phleogenaceae) . mercredi 29 novembre 2006 alt.=46m - Province du Hainaut... Phleogena faginea (Phleogenaceae) . mercredi 29 novembre 2006, alt.=46m - Province du Hainaut... 050912-4332 050912-4332 Phleogena faginea (Phleogenaceae) . mercredi 29 novembre 2006 alt.=46m - Province du Hainaut... Phleogena faginea (Phleogenaceae) . mercredi 29 novembre 2006, alt.=46m - Province du Hainaut... Phleogena faginea (Phleogenaceae) . mercredi 29 novembre 2006 alt.=46m - Province du Hainaut... Phleogena faginea (Phleogenaceae) . mercredi 29 novembre 2006, alt.=46m - Province du Hainaut... Retour Retour Phleogena faginea (Phleogenaceae) . mercredi 29 novembre 2006 alt.=46m - Province du Hainaut... Phleogena faginea (Phleogenaceae) . mercredi 29 novembre 2006, alt.=46m - Province du Hainaut... Phleogena faginea (Phleogenaceae) . mercredi 29 novembre 2006 alt.=46m - Province du Hainaut... Phleogena faginea (Phleogenaceae) . mercredi 29 novembre 2006, alt.=46m - Province du Hainaut... 050912-4332_1 050912-4332_1 owocniki owocniki 050912-4330 050912-4330 pokrój · habit « Phleogena faginea · suchogłówka korowa Systematyka » Basidiomycota » ... » ... » .... pokrój · habit « Phleogena faginea · suchogłówka korowa Systematyka » Basidiomycota » ... » ... » .... Platygloea disciformis Platygloea disciformis phleogena_faginea1_119.jpg 185.61 kB phleogena_faginea1_119.jpg 185.61 kB Pucciniomycetes »3 Atractiellomycetes Atractiellales Phleogenaceae Pucciniomycetes »3 Atractiellomycetes , Atractiellales , Phleogenaceae
Advanced Search