“Ovo ti je već druga pakla u dva sata. I sam znaš da nije zdravo da toliko pušiš .” – Dobacio je... “Ovo ti je već druga pakla u dva sata. I sam znaš da nije zdravo da toliko pušiš .” – Dobacio je...
Advanced Search