Land area ( ha ) Land area ( ha ) 0 Komentari · 868 Pročitano · · 0 Komentari · 868 Pročitano · · Površina zemljišta ( ha ) Površina zemljišta ( ha ) « Nazad » « | Nazad | » Contact information: TOWN OF Novska 44 330 Novska TRG... Contact information: TOWN OF Novska 44 330 Novska TRG... Autor: Željko Gašparović Grad Novska od danas ima još jednog počasnog građanina . Slaveći 28. lipanj... Autor: Željko Gašparović Grad Novska od danas ima još jednog počasnog građanina . Slaveći 28. lipanj... 0 Komentari · 868 Pročitano · · 0 Komentari · 868 Pročitano · · Autor: Željko Gašparović Grad Novska od danas ima još jednog počasnog građanina . Slaveći 28. lipanj... Autor: Željko Gašparović Grad Novska od danas ima još jednog počasnog građanina . Slaveći 28. lipanj... 1:2 1:2 Autor: Željko Gašparović Grad Novska od danas ima još jednog počasnog građanina . Slaveći 28. lipanj... Autor: Željko Gašparović Grad Novska od danas ima još jednog počasnog građanina . Slaveći 28. lipanj... Autor: Željko Gašparović Grad Novska od danas ima još jednog počasnog građanina . Slaveći 28. lipanj... Autor: Željko Gašparović Grad Novska od danas ima još jednog počasnog građanina . Slaveći 28. lipanj... IZNAJMLJUJEM / PRODAJEM POSLOVNI PROSTOR Novska Paklenica Paklenica bb 59400 m2 +nadstrešnica 594... IZNAJMLJUJEM / PRODAJEM POSLOVNI PROSTOR Novska Paklenica Paklenica bb 594,00 m2 +nadstrešnica 594... Autor: Željko Gašparović Grad Novska od danas ima još jednog počasnog građanina . Slaveći 28. lipanj... Autor: Željko Gašparović Grad Novska od danas ima još jednog počasnog građanina . Slaveći 28. lipanj... 0 Komentari · 446 Pročitano · · 0 Komentari · 446 Pročitano · · Contact information: TOWN OF Novska 44 330 Novska TRG... Contact information: TOWN OF Novska 44 330 Novska TRG... Galerija POU Novska. Četvrtak 22. studenog 2012. u 19 sati. Etnografska izložba – dječje igre... Galerija POU Novska. Četvrtak , 22. studenog 2012. u 19 sati. Etnografska izložba – dječje igre... Adopted: 5 th July 2000 Approved: 14 th June 2000 Other descriptions of arms: Grb Grada Novske... Adopted: 5 th July 2000 Approved: 14 th June 2000 Other descriptions of arms: Grb Grada Novske... 2 Komentari · 1111 Pročitano · · 2 Komentari · 1111 Pročitano · · građenjem stambenih objekata s oba dvije strane potoka Novljančice. Tijekom 19. i 20. stoljeća... građenjem stambenih objekata s oba dvije strane potoka Novljančice. Tijekom 19. i 20. stoljeća... 0 Komentari · 650 Pročitano · · 0 Komentari · 650 Pročitano · · Adopted: around 1993 ? Approved: No but nevertheless previously in use. Abandoned: 5 th July... Adopted: around 1993 ? Approved: No, but nevertheless previously in use. Abandoned: 5 th July... Počeci života u Novskoj vezani su uz Staro Selo to jest uz sjeveroistočni dio današnjeg... Počeci života u Novskoj vezani su uz Staro Selo, to jest, uz sjeveroistočni dio današnjeg...
Next »
Advanced Search