ဓာတ္ပံု-အင္တာနက္ ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ။              ။ သရုပ္ေဆာင္ ျမင့္ျမတ္က သူ႔ရဲ႕ ခ်စ္သူနဲ႔... ဓာတ္ပံု-အင္တာနက္ ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ။              ။ သရုပ္ေဆာင္ ျမင့္ျမတ္က သူ႔ရဲ႕ ခ်စ္သူနဲ႔... [Previous] [Next] [Previous] [Next]
Advanced Search