Železný hámor na vodnú energiu zachytávanú vodným kolesom - technická pamiatka. Železný hámor na vodnú energiu zachytávanú vodným kolesom - technická pamiatka. V bývalom Nižnom Medzeve pôvodne gotický kostol P.Márie /kat./ z 15. stor.barokovo prestavaný v 18.... V bývalom Nižnom Medzeve pôvodne gotický kostol P.Márie /kat./ z 15. stor.,barokovo prestavaný v 18.... Medzev je Vyšný a Nižný. Kostol vo Vyšnom Medzeve . Medzev je Vyšný a Nižný. Kostol vo Vyšnom Medzeve . Nápisy na dvoch zvonoch: /1/ OIAGONO ALOYSIO BERCSINSZKY JUDICE GEORGIO GÖBL 1891 FUSA. ... Nápisy na dvoch zvonoch: /1/ OIAGONO ALOYSIO BERCSINSZKY JUDICE GEORGIO GÖBL 1891 FUSA. ... Kostol v Nižnom Medzeve . Kostol v Nižnom Medzeve . mapa mapa mapa mapa Copyright mesto Medzev 1999 - 2014. Copyright mesto Medzev 1999 - 2014. Tento výlet sa definitívne kočí na východe v Medzeve. Tu vidieť staré hámre na spracovanie železa. Tento výlet sa definitívne kočí na východe v Medzeve. Tu vidieť staré hámre na spracovanie železa. Copyright mesto Medzev 1999 - 2014. Copyright mesto Medzev 1999 - 2014. Kontaktujte ubytovateľa: Pobyt od dňa: Pobyt do dňa: Počet osôb spolu vrátane detí: Z toho počet... Kontaktujte ubytovateľa: Pobyt od dňa: Pobyt do dňa: Počet osôb spolu, vrátane detí: Z toho počet... Copyright mesto Medzev 1999 - 2014. Copyright mesto Medzev 1999 - 2014. .  Ešte zaujímavý záber spoja medzi mašinkou a prívešákom .  Ešte zaujímavý záber spoja medzi mašinkou a prívešákom Copyright mesto Medzev 1999 - 2014. Copyright mesto Medzev 1999 - 2014. Kontaktujte ubytovateľa: Pobyt od dňa: Pobyt do dňa: Počet osôb spolu vrátane detí: Z toho počet... Kontaktujte ubytovateľa: Pobyt od dňa: Pobyt do dňa: Počet osôb spolu, vrátane detí: Z toho počet... Copyright mesto Medzev 1999 - 2014. Copyright mesto Medzev 1999 - 2014. Copyright mesto Medzev 1999 - 2014. Copyright mesto Medzev 1999 - 2014. Copyright mesto Medzev 1999 - 2014. Copyright mesto Medzev 1999 - 2014. Ľadopád pri Zamkovského chate Ľadopád pri Zamkovského chate Ľadopád pri Zamkovského chate Copyright mesto Medzev 1999 - 2014. Ľadopád pri Zamkovského chate Copyright mesto Medzev 1999 - 2014. Farmer house Farmer house Ľadopád pri Zamkovského chate Copyright mesto Medzev 1999 - 2014. Ľadopád pri Zamkovského chate Copyright mesto Medzev 1999 - 2014. Ľadopád pri Zamkovského chate Copyright mesto Medzev 1999 - 2014. Ľadopád pri Zamkovského chate Copyright mesto Medzev 1999 - 2014. Ľadopád pri Zamkovského chate Copyright mesto Medzev 1999 - 2014. Ľadopád pri Zamkovského chate Copyright mesto Medzev 1999 - 2014. Ľadopád pri Zamkovského chate Copyright mesto Medzev 1999 - 2014. Ľadopád pri Zamkovského chate Copyright mesto Medzev 1999 - 2014. Ľadopád pri Zamkovského chate Copyright mesto Medzev 1999 - 2014. Ľadopád pri Zamkovského chate Copyright mesto Medzev 1999 - 2014. Ľadopád pri Zamkovského chate Copyright mesto Medzev 1999 - 2014. Ľadopád pri Zamkovského chate Copyright mesto Medzev 1999 - 2014. submitted through Rob Raeside 23 July 1999 Medzev is about 10 km. west of Kosice. Medzev Coat of... submitted through Rob Raeside , 23 July 1999 Medzev is about 10 km. west of Kosice. Medzev Coat of... dsc05476 (34 / 34) dsc05476 (34 / 34) Telefon: Telefon:
Next »
Advanced Search