... Jun Tanaka Professor at the University of Tokyo presented “On the history of light in the city”. ... Jun Tanaka, Professor at the University of Tokyo, presented “On the history of light in the city”. Mission(s): Mission(s): СТАТУС: Действующий космонавт NASDA. ДАТА И МЕСТО РОЖДЕНИЯ: Родился 29 января 1948 года в городе... СТАТУС: Действующий космонавт NASDA. ДАТА И МЕСТО РОЖДЕНИЯ: Родился 29 января 1948 года в городе... Hosted by the OVPRIR former astronaut Mamoru Mohri touched down at McGill to celebrate Japan’s... Hosted by the OVPRIR , former astronaut Mamoru Mohri touched down at McGill to celebrate Japan’s... © © 31:30 Sala de Visitas - Dr. Mamoru Nakashima Sala de Visitas - Dr. Mamoru Nakashima Sala de Visitas... 31:30 Sala de Visitas - Dr. Mamoru Nakashima Sala de Visitas - Dr. Mamoru Nakashima Sala de Visitas... Les astronautes Mamoru Mohri et Dominic Gorie partagent quelques friandises à bord de la navette... Les astronautes Mamoru Mohri et Dominic Gorie partagent quelques friandises à bord de la navette... © © hochauflösende Version (643 KB) mehr Fotos hochauflösende Version (643 KB) mehr Fotos © © This is the Support Menu. This is the Support Menu. Life-size Dr. Mamoru Mohri in the big screen Life-size Dr. Mamoru Mohri in the big screen 名前: 毛利 衛(Mamoru Mohri) 性別:男 国名:日本 生年:1948年(北海道余市郡余市町) 所属宇宙機関:元・ 宇宙航空研究開発機構 ( JAXA ) 飛行実績: スペースシャトル (... 名前: 毛利 衛(Mamoru Mohri) 性別:男 国名:日本 生年:1948年(北海道余市郡余市町) 所属宇宙機関:元・ 宇宙航空研究開発機構 ( JAXA ) 飛行実績: スペースシャトル (... Jeff Mills Jeff Mills © © Mamoru Mohri Gerhard Thiele et Janice Voss. Mamoru Mohri, Gerhard Thiele et Janice Voss. © © Cô còn trêu chọc những người tạo ra mình khi quay sang nói với giáo sư robot Hiroshi Ishiguro rằng:... Cô còn trêu chọc những người tạo ra mình, khi quay sang nói với giáo sư robot Hiroshi Ishiguro rằng:... © © Mamoru Mouri –³‘è …Ê 1989 Œ´‰æ•Û‘¶ Satchmo ¹ŽÒ‚ª‰º’¬‚É ‚â‚Á‚Ä‚«‚½ …Ê 1987 Œ´‰æ•Û‘¶ Neil Simon... Mamoru Mouri –³‘è …Ê 1989 Œ´‰æ•Û‘¶ Satchmo ¹ŽÒ‚ª‰º’¬‚É ‚â‚Á‚Ä‚«‚½ …Ê 1987 Œ´‰æ•Û‘¶ Neil Simon... Mamoru Mark Mohri Мамору Марк Мори Порядковый номер - 285 (2) Количество полетов - 2... Mamoru Mark Mohri Мамору Марк Мори Порядковый номер - 285 (2) Количество полетов - 2... ■ クエスタコンと日本 ■ クエスタコンと日本 STS-99 Mission Specialist Mamoru Mohri (Ph.D.) who is with the National Space Development Agency... STS-99 Mission Specialist Mamoru Mohri (Ph.D.), who is with the National Space Development Agency... ■ 宇宙飛行士で日本科学未来館館長の毛利衛(まもる)さんから本をいただきました ■ 宇宙飛行士で日本科学未来館館長の毛利衛(まもる)さんから本をいただきました From left to right: Janice Voss NASA; Mamoru Mohri National Space Development Agency of Japan... From left to right: Janice Voss, NASA; Mamoru Mohri, National Space Development Agency of Japan... Life-size Dr. Mamoru Mohri in the big screen Life-size Dr. Mamoru Mohri in the big screen At Launch Pad 39A STS-99 Mission Specialists Mamoru Mohri (Ph.D.) who is with the National Space... At Launch Pad 39A, STS-99 Mission Specialists Mamoru Mohri (Ph.D.), who is with the National Space... KSC-96EC-0106 - High (JPEG 2040x2640 pixels x 16 million colors approx 400 Kbytes) KSC-96EC-0106 - High (JPEG, 2040x2640 pixels x 16 million colors, approx 400 Kbytes) Former Prime Minister Yukio Hatoyama making a speech The 19th International Conference on Plastic... Former Prime Minister Yukio Hatoyama making a speech The 19th International Conference on Plastic... Japan's first astronaut Dr. Mamoru Mohri studied in Australia at Flinders Universiy where he... Japan's first astronaut Dr. Mamoru Mohri studied in Australia at Flinders Universiy where he...
Next »
Advanced Search