http://www.panarmenian.net/eng/photoset/1347/9983 Press conference concerning ecological issues of... http://www.panarmenian.net/eng/photoset/1347/9983 Press conference concerning ecological issues of... http://www.panarmenian.net/eng/photoset/1347/9982 Press conference concerning ecological issues of... http://www.panarmenian.net/eng/photoset/1347/9982 Press conference concerning ecological issues of... http://www.panarmenian.net/eng/photoset/1347/9981 Press conference concerning ecological issues of... http://www.panarmenian.net/eng/photoset/1347/9981 Press conference concerning ecological issues of... Publikováno: 06.06.2011 Sdílet fotku Diskuze: Fotografie fotka Pohled na město Kajaran V diskusi... Publikováno: 06.06.2011 Sdílet fotku | Diskuze: Fotografie, fotka Pohled na město Kajaran V diskusi... http://www.panarmenian.net/eng/photoset/1347/9984 Press conference concerning ecological issues of... http://www.panarmenian.net/eng/photoset/1347/9984 Press conference concerning ecological issues of... bei K’ajaran Syunikʼ (አርሜኒያ) Kommentare You can add a comment to this photo. bei K’ajaran, Syunikʼ (አርሜኒያ) Kommentare You can add a comment to this photo. 14:33 15 декабря 2011 Глава администрации села Каджаран Рафик Атаян вчера вечером представил... 14:33, 15 декабря, 2011 Глава администрации села Каджаран Рафик Атаян вчера вечером представил... 15:42 10 դեկտեմբերի 2012 Քաջարանց գյուղի գյուղապետը օրերս Երևանում էր հետաքրքրվեցինք՝ ինչ վիճակ է... 15:42, 10 դեկտեմբերի, 2012 Քաջարանց գյուղի գյուղապետը օրերս Երևանում էր, հետաքրքրվեցինք՝ ինչ վիճակ է... Karen Karapetyan and Alexey Miller On possible cooperation with ConocoPhillips in Alaska June 4 “The... Karen Karapetyan and Alexey Miller On possible cooperation with ConocoPhillips in Alaska June 4 “The... Մերի Մամյան Քաջարանի երեխաների մազերի մեջ հայտնաբերվել է սնդիկի և մկնդեղի չափազանց մեծ քանակություն Մերի Մամյան Քաջարանի երեխաների մազերի մեջ հայտնաբերվել է սնդիկի և մկնդեղի չափազանց մեծ քանակություն 12:53 26 հունվարի 2012 Սյունիքի մարզի Քաջարան գյուղի խնդրով կառավարություն են դիմել ԱԺ... 12:53, 26 հունվարի, 2012 Սյունիքի մարզի Քաջարան գյուղի խնդրով կառավարություն են դիմել ԱԺ... Kajaran Kajaran Kajaran Kajaran The laboratory analysis of the food and environment samples taken from the kindergarten in the... The laboratory analysis of the food and environment samples taken from the kindergarten in the... Nearby towns :: Kajaran (3.7km south) // Jarit (5.2km north east) // Pasirian (5.2km north east) //... Nearby towns :: Kajaran (3.7km south) // Jarit (5.2km north east) // Pasirian (5.2km north east) //... Help Box See also: References Links Map Library Help Box See also: References | Links | Map Library UNTITLED PAGE 15 UNTITLED PAGE 15 Downstream by the road to Kajaran on the left is Dzagedzor . Lernadzor (till the 1920s... Downstream by the road to Kajaran, on the left is Dzagedzor . Lernadzor (till the 1920s...
Advanced Search