email a friend email a friend 01net - 19/01/2015 Vedere tutte le foto Scheda tecnica Utenti: 01net - 19/01/2015 Vedere tutte le foto Scheda tecnica Utenti: Ïîä çàêàç (Íåò â íàëè÷èè) Ïîñëåäíÿÿ öåíà: 980 ð. Ñðîêè âîçîáíîâëåíèÿ ïðîäàæ óòî÷íÿéòå ó ìåíåäæåðà.... Ïîä çàêàç (Íåò â íàëè÷èè) Ïîñëåäíÿÿ öåíà: 980 ð. Ñðîêè âîçîáíîâëåíèÿ ïðîäàæ óòî÷íÿéòå ó ìåíåäæåðà.... Jabra BT2050 prijs & beschikbaarheid De Jabra BT2050 is één van de lichtste en kleinste headsets in... Jabra BT2050 prijs & beschikbaarheid De Jabra BT2050 is één van de lichtste en kleinste headsets in... SKU: 99379 £ 9.49 exc. VAT Jabra® BT2050 Bluetooth Headset SKU: 99379 £ 9.49 exc. VAT Jabra® BT2050 Bluetooth Headset The Jabra BT2050 Bluetooth Headset doesn’t look anything fancy. It has no frills and no over-the-top... The Jabra BT2050 Bluetooth Headset doesn’t look anything fancy. It has no frills and no over-the-top... 七月下旬開賣 建議售價 1690 元 GN 大北歐,於今日宣布推出全新時尚輕巧 藍牙 耳機 Jabra BT2050 。 Jabra BT2050... 七月下旬開賣 建議售價 1,690 元 GN 大北歐,於今日宣布推出全新時尚輕巧 藍牙 耳機 Jabra BT2050Jabra BT2050... Jabra BT2050 蓝牙变得越来越华丽。简单优雅和小巧的设计令用户以该价格获得了无以伦比的设计。锐利的线条以及圆角设计使得整个耳机因为柔和性而突显出来。 ... Jabra BT2050 蓝牙变得越来越华丽。简单优雅和小巧的设计令用户以该价格获得了无以伦比的设计。锐利的线条以及圆角设计使得整个耳机因为柔和性而突显出来。 ... 捷波朗BT2050的设计以手感光滑的圆盘和时尚美观的按键为特色,外观简洁明快。流行的圆盘设计结合了黑色的平滑表面使得这款蓝牙耳麦简洁中凸显新意,适合那些想要跳脱平凡但又不想太出格的使用者。 ... 捷波朗BT2050的设计以手感光滑的圆盘和时尚美观的按键为特色,外观简洁明快。流行的圆盘设计结合了黑色的平滑表面使得这款蓝牙耳麦简洁中凸显新意,适合那些想要跳脱平凡但又不想太出格的使用者。 ... Produktdaten : Geeignet für: Handy Ausführung: In-Ear-Kopfhörer Schnittstelle: Bluetooth Gewicht: 8... Produktdaten : Geeignet für: Handy Ausführung: In-Ear-Kopfhörer Schnittstelle: Bluetooth Gewicht: 8... Jabra BT2050单耳式蓝牙耳机... Jabra BT2050单耳式蓝牙耳机... Описание Jabra BT2050 Описание Jabra BT2050 SKU: 83691 £ 4.99 exc. VAT Amzer® 3 in 1 Stylus + Ballpoint Pen + Reset Pin SKU: 83691 £ 4.99 exc. VAT Amzer® 3 in 1 Stylus + Ballpoint Pen + Reset Pin Jabra BT2050单耳式蓝牙耳机 自动配对功能,使用者只要轻轻的触动圆盘上的按钮就可以轻松进行开关机以及接听挂断所有电话的操作。极其简易的操作,令Jabra... Jabra BT2050单耳式蓝牙耳机 自动配对功能,使用者只要轻轻的触动圆盘上的按钮就可以轻松进行开关机以及接听挂断所有电话的操作。极其简易的操作,令Jabra... Testbericht Jabra BT2050 Das klassisch-schwarze Bluetooth-Headset Jabra BT2050 mit silberfarbenen... Testbericht Jabra BT2050 Das klassisch-schwarze Bluetooth-Headset Jabra BT2050 mit silberfarbenen... Jabra BT2050 单耳式蓝牙耳机 Jabra BT2050... Jabra BT2050 单耳式蓝牙耳机 Jabra BT2050... óâåëè÷èòü 366 ãðí Ìîíîôîíè÷åñêàÿ Bluetooth ãàðíèòóðà âûïîëíåíà â êëàññè÷åñêîì äèçàéíå îñíàùåíà... óâåëè÷èòü 366 ãðí Ìîíîôîíè÷åñêàÿ Bluetooth ãàðíèòóðà âûïîëíåíà â êëàññè÷åñêîì äèçàéíå, îñíàùåíà... Последний раз товар продавался за: 599 р. Устройство: bluetooth гарнитура; Подключение: bluetooth;... Последний раз товар продавался за: 599 р. Устройство: bluetooth гарнитура; Подключение: bluetooth;... . . . a Jabra BT2050 Bluetooth with a no color custom earpiece . . . . . . a Jabra BT2050 Bluetooth with a no color custom earpiece . . . Jabra Bluetooth headset De knoppen van de Jabra BT2050 headset zijn handig geïntegreerd waardoor de... Jabra Bluetooth headset De knoppen van de Jabra BT2050 headset zijn handig geïntegreerd waardoor de... Jabra BT2050单耳式蓝牙耳机 Jabra... Jabra BT2050单耳式蓝牙耳机 Jabra... BT2050夺目整洁的镀银磁盘设计 耳勾的佩戴方式由您决定 套餐二:尊贵无处不在,节约时尚:JX10+BT530 BT2050夺目整洁的镀银磁盘设计 耳勾的佩戴方式由您决定 套餐二:尊贵无处不在,节约时尚:JX10+BT530 Нашли дешевле? Снизим цену! Видели товар дешевле? Отправьте ссылку на данный товар. У конкурента... Нашли дешевле? Снизим цену! Видели товар дешевле? Отправьте ссылку на данный товар. У конкурента... Testbericht Jabra BT530 Solide designt einfach zu bedienen und angenehm zu tragen: Jabra... Testbericht Jabra BT530 Solide designt, einfach zu bedienen und angenehm zu tragen: Jabra... Нашли дешевле? Снизим цену! Видели товар дешевле? Отправьте ссылку на данный товар. У конкурента... Нашли дешевле? Снизим цену! Видели товар дешевле? Отправьте ссылку на данный товар. У конкурента... Testbericht Jabra JX20 Pura Dem JX20 Pura möchte man fast den roten Teppich ausrollen: Für 150 Euro... Testbericht Jabra JX20 Pura Dem JX20 Pura möchte man fast den roten Teppich ausrollen: Für 150 Euro... BT2050让您不在为求舒适好用而舍弃美观的外表,优雅的BT2050的设计理念围绕着一个鲜明及银色光盘型的设计,可让用户能够轻松掌握蓝牙功能。... BT2050让您不在为求舒适好用而舍弃美观的外表,优雅的BT2050的设计理念围绕着一个鲜明及银色光盘型的设计,可让用户能够轻松掌握蓝牙功能。...
Advanced Search