Fortune Most Powerful Women Summit - Day 2 In This Photo: Carol Bartz Indra Nooyi Becky Quick ... Fortune Most Powerful Women Summit - Day 2 In This Photo: Carol Bartz , Indra Nooyi , Becky Quick ,... Irene Rosenfeld (B.S. '75 M.S. '77 Ph.D. '80) CEO of Kraft Foods Irene Rosenfeld (B.S. '75, M.S. '77, Ph.D. '80) CEO of Kraft Foods Please turn on JavaScript. Media requires JavaScript to play. 8 October 2010 Last updated at 14:39... Please turn on JavaScript. Media requires JavaScript to play. 8 October 2010 Last updated at 14:39... Công ty: Kraft Tuổi: 59 Cựu chủ tịch kiêm CEO của hãng bánh kẹo Kraft đã thực hiện một cuộc chia... Công ty: Kraft Tuổi: 59 Cựu chủ tịch kiêm CEO của hãng bánh kẹo Kraft đã thực hiện một cuộc chia... Irene Rosenfeld is America’s second highest-paid woman Photo: Reuters 9:14PM GMT 21 Dec 2012 Irene Rosenfeld is America’s second highest-paid woman Photo: Reuters 9:14PM GMT 21 Dec 2012 AP Irene B. Rosenfeld made $16.7 million last year. By Mary Ellen Egan AP Irene B. Rosenfeld made $16.7 million last year. By Mary Ellen Egan 艾琳·罗森菲尔德/Irene Rosenfeld 年龄:59 2010年5月21日,卡夫食品公司(Kraft... 艾琳·罗森菲尔德/Irene Rosenfeld 年龄:59 2010年5月21日,卡夫食品公司(Kraft... Kraft Foods chief executive Irene Rosenfeld (left) and Facebook chief operating officer Sheryl... Kraft Foods chief executive Irene Rosenfeld (left) and Facebook chief operating officer Sheryl... Image 1 of 3 Irene Rosenfeld chairman and CEO of Kraft Foods is an avid roller-blader and spent... Image 1 of 3 Irene Rosenfeld, chairman and CEO of Kraft Foods, is an avid roller-blader and spent... Irene Rosenfeld - Kraft pays Rosenfeld $26m for 'exceptional' role in Cadbury bid Photo: Bloomberg... Irene Rosenfeld - Kraft pays Rosenfeld $26m for 'exceptional' role in Cadbury bid Photo: Bloomberg... Irene Rosenfeld z Kraft Foods /AFP Kiedy chodzi o władzę to wpływy w sferze kultury liczą się... Irene Rosenfeld z Kraft Foods /AFP Kiedy chodzi o władzę, to wpływy w sferze kultury liczą się... Kraft Chairman and Chief Executive officer Irene Rosenfeld Kraft Chairman and Chief Executive officer Irene Rosenfeld Fortune Most Powerful Women Summit - Day 2 (Source: Getty Images) 2010-10-05 00:00:52 Carol Bartz... Fortune Most Powerful Women Summit - Day 2 (Source: Getty Images) 2010-10-05 00:00:52 Carol Bartz... Thibault Camus/AP Photo Irene B. Rosenfeld Kraft Foods One-year total compensation: $16.7 million... Thibault Camus/AP Photo Irene B. Rosenfeld Kraft Foods One-year total compensation: $16.7 million... 9. Irene Rosenfeld 9. Irene Rosenfeld Irene B. Rosenfeld- CEO of Kraft Foods 22) Cynthia Carroll- Chief executive officer of Anglo... Irene B. Rosenfeld- CEO of Kraft Foods 22) Cynthia Carroll- Chief executive officer of Anglo... Ключевые слова: Когда родился Ирен Розенфельд? Какой возраст у Ирен Розенфельд? Какое семейное... Ключевые слова: Когда родился Ирен Розенфельд? Какой возраст у Ирен Розенфельд? Какое семейное... CEO: Irene Rosenfeld Giá trị thị trường của công ty: 71412 tỷ USD Bà Rosenfeld đã làm việc ở bộ... CEO: Irene Rosenfeld Giá trị thị trường của công ty: 71,412 tỷ USD Bà Rosenfeld đã làm việc ở bộ... Tổng thu nhập: 21.944.694 USD Lương và thưởng: 1.540.712 USD Giá trị cổ phiếu nắm giữ và nguồn thu... Tổng thu nhập: 21.944.694 USD Lương và thưởng: 1.540.712 USD Giá trị cổ phiếu nắm giữ và nguồn thu... Secretary of State Hillary Rodham Clinton Secretary of State Hillary Rodham Clinton
Next »
Advanced Search