Tài sản : 22 tỷ USD Phần trăm thu nhập hàng năm dành cho từ thiện : 013% Indu Jain hiện là Nữ chủ... Tài sản : 2,2 tỷ USD Phần trăm thu nhập hàng năm dành cho từ thiện : 0,13% Indu Jain hiện là Nữ chủ... Indu Jain Indu Jain 76ChairmanThe Times Group Power to me means: When people say ‘yes’... Indu Jain Indu Jain 76,Chairman,The Times Group Power to me means: When people say ‘yes’... Distribution of Billionaires by Residence Distribution of Billionaires by Residence Dada Jashan Vaswani in his autograph to me wrote: 'Thankyou dear Shakun for all you are doing in... Dada Jashan Vaswani in his autograph to me wrote: 'Thankyou, dear Shakun, for all you are doing in... Distribution of Billionaires by Residence Distribution of Billionaires by Residence Nov. 24 Indu Jain left and her husband Palav Jain both of Potomac Md. clutch their programs and... Nov. 24 Indu Jain, left, and her husband Palav Jain, both of Potomac, Md., clutch their programs and... Narayana Murthy View Profile Narayana Murthy View Profile April 08 2001 April 08, 2001 Uday Kotak View Profile Uday Kotak View Profile Net Worth $3.2 billion Age 58 Marital Status Married 2 children Hometown New Delhi Fifth generation... Net Worth $3.2 billion Age 58 Marital Status Married, 2 children Hometown New Delhi Fifth generation... Dave M. Benett/Getty Images Dave M. Benett/Getty Images More 25. Indu Jain Net worth: $2.3 billion I ndu Jain is the second richest woman in India.... More 25. Indu Jain Net worth: $2.3 billion I ndu Jain is the second richest woman in India.... More Net worth: $2.1 billion S udhir and Samir Mehta head the Torrent Group. The brothers have taken... More Net worth: $2.1 billion S udhir and Samir Mehta head the Torrent Group. The brothers have taken... (Left) Dr Indu SDM Malerkotla inaugurates a wing at MGMN Senior Secondary School Ahmedgarh; and... (Left) Dr Indu, SDM, Malerkotla, inaugurates a wing at MGMN Senior Secondary School, Ahmedgarh; and... Net worth: $2.8 billion I ndu Jain is The Times Group chairperson. A promoter of art and culture... Net worth: $2.8 billion I ndu Jain is The Times Group chairperson. A promoter of art and culture,... You did very well Indu You did very well, Indu Tài sản : 1 tỷ USD Phần trăm thu nhập hàng năm dành cho từ thiện : 9213% Huang là CEO công ty Star... Tài sản : 1 tỷ USD Phần trăm thu nhập hàng năm dành cho từ thiện : 92,13% Huang là CEO công ty Star... Tài sản : 33 tỷ USD Phần trăm thu nhập hàng năm dành cho từ thiện : 4676% Pegula sáng lập East... Tài sản : 3,3 tỷ USD Phần trăm thu nhập hàng năm dành cho từ thiện : 46,76% Pegula sáng lập East... Tài sản : 18 tỷ USD Phần trăm thu nhập hàng năm dành cho từ thiện : 5453% Hector là cựu kỹ sư phần... Tài sản : 1,8 tỷ USD Phần trăm thu nhập hàng năm dành cho từ thiện : 54,53% Hector là cựu kỹ sư phần... Tài sản : 26 tỷ USD Phần trăm thu nhập hàng năm dành cho từ thiện : 2552% Bogolyobov là một doanh... Tài sản : 2,6 tỷ USD Phần trăm thu nhập hàng năm dành cho từ thiện : 25,52% Bogolyobov là một doanh... Tài sản : 139 tỷ USD Phần trăm thu nhập hàng năm dành cho từ thiện : 1554% Golisano là người sáng... Tài sản : 1,39 tỷ USD Phần trăm thu nhập hàng năm dành cho từ thiện : 15,54% Golisano là người sáng... Tài sản : 18 tỷ USD Phần trăm thu nhập hàng năm dành cho từ thiện : 1323% Peter Lim xuất thân từ... Tài sản : 1,8 tỷ USD Phần trăm thu nhập hàng năm dành cho từ thiện : 13,23% Peter Lim xuất thân từ... Tài sản : 14 tỷ USD Phần trăm thu nhập hàng năm dành cho từ thiện : 1323% Edwards sở hữu công ty... Tài sản : 1,4 tỷ USD Phần trăm thu nhập hàng năm dành cho từ thiện : 13,23% Edwards sở hữu công ty... Tài sản : 22 tỷ USD Phần trăm thu nhập hàng năm dành cho từ thiện : 1225% Dongsheng Chen là người... Tài sản : 2,2 tỷ USD Phần trăm thu nhập hàng năm dành cho từ thiện : 12,25% Dongsheng Chen là người... Tài sản : 56 tỷ USD Phần trăm thu nhập hàng năm dành cho từ thiện : 1055% Hui Ka Yan là người sáng... Tài sản : 5,6 tỷ USD Phần trăm thu nhập hàng năm dành cho từ thiện : 10,55% Hui Ka Yan là người sáng... Tài sản : 25 tỷ USD Phần trăm thu nhập hàng năm dành cho từ thiện : 926% Taubman sáng lập Taubman... Tài sản : 2,5 tỷ USD Phần trăm thu nhập hàng năm dành cho từ thiện : 9,26% Taubman sáng lập Taubman... Tài sản : 35 tỷ USD Phần trăm thu nhập hàng năm dành cho từ thiện : 882% Kovner là người sáng lập... Tài sản : 3,5 tỷ USD Phần trăm thu nhập hàng năm dành cho từ thiện : 8,82% Kovner là người sáng lập... Tài sản : 4 tỷ USD Phần trăm thu nhập hàng năm dành cho từ thiện : 509% Aloysio là người thành lập... Tài sản : 4 tỷ USD Phần trăm thu nhập hàng năm dành cho từ thiện : 5,09% Aloysio là người thành lập... Tài sản : 1 tỷ USD Phần trăm thu nhập hàng năm dành cho từ thiện : 417% Hoạt động trong ngành công... Tài sản : 1 tỷ USD Phần trăm thu nhập hàng năm dành cho từ thiện : 4,17% Hoạt động trong ngành công...
Next »
Advanced Search