Cấu hình sản phẩm : 1. InFocus Work Big IN26+ : $999 - Sử dụng Công nghệ xử lý ánh sáng số DLP... Cấu hình sản phẩm : 1. InFocus Work Big IN26+ : $999 - Sử dụng Công nghệ xử lý ánh sáng số DLP... Проектор InFocus Work Big IN26+ Проектор InFocus Work Big IN26+ zoom zoom 8000元轻松拥有不怕返修富可视IN26 8000元轻松拥有不怕返修富可视IN26 Infocus SP-LAMP-024 Replacment Lamp for the InFocus Work Big IN24 & IN26 Lamp Life of 3000 hours... Infocus SP-LAMP-024 Replacment Lamp for the InFocus Work Big IN24 & IN26, Lamp Life of 3000 hours... Infocus SP-LAMP-028 Replacment Lamp for the InFocus Work Big IN24+ & IN26+ Lamp Life of 2000 hours... Infocus SP-LAMP-028 Replacment Lamp for the InFocus Work Big IN24+ & IN26+, Lamp Life of 2000 hours... 富可视IN26+C卖点多多 促销价仅5800元 富可视IN26+C卖点多多 促销价仅5800元 The Infocus IN26+ comes in at quite a good buy price and has some fairly strong features. The unit... The Infocus IN26+ comes in at quite a good buy price and has some fairly strong features. The unit... The Infocus IN26+ comes in at quite a good buy price and has some fairly strong features. The unit... The Infocus IN26+ comes in at quite a good buy price and has some fairly strong features. The unit... Описание InFocus IN26 Описание InFocus IN26 Ngoài ra máy còn tiết kiệm điện năng với tính năng tự động nhận biết tín hiệu đầu vào/ra máy sẽ tự... Ngoài ra, máy còn tiết kiệm điện năng với tính năng tự động nhận biết tín hiệu đầu vào/ra, máy sẽ tự... InFocus IN26+C虽然是一款低价投影机,但低价不等于不好。从InFocus... InFocus IN26+C虽然是一款低价投影机,但低价不等于不好。从InFocus... The Infocus IN26+ comes in at quite a good buy price and has some fairly strong features. The unit... The Infocus IN26+ comes in at quite a good buy price and has some fairly strong features. The unit... Infocus CA-BRIEFCASE-UNIV Universal Briefcase Accommodates the following projectors: LP120 / M1... Infocus CA-BRIEFCASE-UNIV Universal Briefcase, Accommodates the following projectors: LP120 / M1,... Infocus CA-ROLLERCASE-UNIV Universal Roller Case Black Fits with LP120 LP70 LP70+ IN24 IN24+... Infocus CA-ROLLERCASE-UNIV Universal Roller Case, Black, Fits with LP120, LP70, LP70+, IN24, IN24+,... 优点 ★ 轻便、投影清晰 ★ 快速关机、价格低 不足 ★ 按键无背光,手动梯形校正并且调整范围较小 优点 ★ 轻便、投影清晰 ★ 快速关机、价格低 不足 ★ 按键无背光,手动梯形校正并且调整范围较小 Anzahl: 1 Preis: 7900 Euro Anzahl: 1 Preis: 79,00 Euro 富可视 IN26 投影机 接口方面,富可视IN26输入接口 RCA×1、S-Video×1、Audio×1、15pin HD15×1;输出接口 VGA monitor out (15-pin... 富可视 IN26 投影机 接口方面,富可视IN26输入接口 RCA×1、S-Video×1、Audio×1、15pin HD15×1;输出接口 VGA monitor out (15-pin... Infocus came out with a few announcements today that should make some consumers smile. First up... Infocus came out with a few announcements today that should make some consumers smile. First up,... InFocus IN26+ » ความสว่าง(ANSI Lumens) 2400 » ให้ความละเอียด(พิกเซล) 1024x768(XGA) » ค่า Contrast... InFocus IN26+ » ความสว่าง(ANSI Lumens) 2400 » ให้ความละเอียด(พิกเซล) 1024x768(XGA) » ค่า Contrast... InFocus IN26+ » ความสว่าง(ANSI Lumens) 2400 » ให้ความละเอียด(พิกเซล) 1024x768(XGA) » ค่า Contrast... InFocus IN26+ » ความสว่าง(ANSI Lumens) 2400 » ให้ความละเอียด(พิกเซล) 1024x768(XGA) » ค่า Contrast... InFocus IN26+ » ความสว่าง(ANSI Lumens) 2400 » ให้ความละเอียด(พิกเซล) 1024x768(XGA) » ค่า Contrast... InFocus IN26+ » ความสว่าง(ANSI Lumens) 2400 » ให้ความละเอียด(พิกเซล) 1024x768(XGA) » ค่า Contrast...
Advanced Search