צילום: © אבנר אברהם גלבוע 24-2-2012 © כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה. תמונות נוספות: צילום: © אבנר אברהם גלבוע, 24-2-2012 © כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה. תמונות נוספות: The Horminum Pyrenaicum is a hardy perennial that produces erect white flowers with blue corolla in... The Horminum Pyrenaicum is a hardy perennial that produces erect white flowers with blue corolla in... Светолюбивое холодостойкое растение образующее компактные кустики. Цветки собраны на верхушках... Светолюбивое, холодостойкое растение, образующее компактные кустики. Цветки собраны на верхушках... Šalvějka pyrenejská (Horminum pyrenaicum) Šalvějka pyrenejská (Horminum pyrenaicum) flora.nhm-wien.ac.at flora.nhm-wien.ac.at Beschreibung: Laubblätter eiförmig gekerbt auffällig runzelig / Höhe: 10-25 cm / Blütezeit: VI -... Beschreibung: Laubblätter eiförmig, gekerbt, auffällig runzelig / Höhe: 10-25 cm / Blütezeit: VI -... Rozšíření: Hory jihozápadní Evropy – Pyreneje Alpy (především centrální část) Apeniny. Ekologie:... Rozšíření: Hory jihozápadní Evropy – Pyreneje, Alpy (především centrální část), Apeniny. Ekologie:... Horminum pyrenaicum Horminum pyrenaicum Hormium Drachenmaul. Bild von: Botanikus-CD Sonne Halbschatten. Alpine Staude für frischen... Hormium, Drachenmaul. Bild von: Botanikus-CD Sonne, Halbschatten. Alpine Staude für frischen,... Horminum Syriacum H. hortense BES26 Price $1150 Sale Price: $795 Horminum Syriacum, H. hortense BES26 Price $1150 Sale Price: $795 Croquis : Botanical Croquis : Botanical Nederlandse naam : Drakebek Familie : Lamiaceae © eerste foto : Th. Ploeger en Zn BV Nederlandse naam : Drakebek Familie : Lamiaceae © eerste foto : Th. Ploeger en Zn BV Fotografováno dne 23. 6. 2005 ( Itálie Dolomity Tofana ). Fotografováno dne 23. 6. 2005 ( Itálie, Dolomity, Tofana ). Fotografováno dne 23. 6. 2005 ( Itálie Dolomity Tofana ). Fotografováno dne 23. 6. 2005 ( Itálie, Dolomity, Tofana ). www.biolib.cz Taxonomy navigation www.biolib.cz Taxonomy navigation Horminum pyrenaicum L. © Dipartimento di Scienze della Vita Università degli Studi di Trieste ... Horminum pyrenaicum L. © Dipartimento di Scienze della Vita, Università degli Studi di Trieste ... There are 8 member comments about this image. Click here to discuss this photo. Previous image « - -... There are 8 member comments about this image. Click here to discuss this photo. Previous image « - -... calphotos.berkeley.edu calphotos.berkeley.edu Kunden die diesen Artikel bestellt haben haben ebenfalls bestellt: Campanula thyrsoides... Kunden, die diesen Artikel bestellt haben, haben ebenfalls bestellt: Campanula thyrsoides... Horminelle des Pyrénées Horminum pyrenaicum famille: Labiées Pyrénées Vallée d'Aspe août 2005... Horminelle des Pyrénées Horminum pyrenaicum famille: Labiées Pyrénées, Vallée d'Aspe, août 2005... Croquis : Botanical Croquis : Botanical Click here to discuss this photo. Previous image « - - - » Next image More Pictures poppysue Click here to discuss this photo. Previous image « - - - » Next image More Pictures poppysue erick.dronnet.free.fr erick.dronnet.free.fr Click here to discuss this photo. Previous image « - - - » Next image More Pictures poppysue Click here to discuss this photo. Previous image « - - - » Next image More Pictures poppysue Horminum pyrenaicum L. © Hippolyte Coste - Flore descriptive et illustrée de la France de la Corse... Horminum pyrenaicum L. © Hippolyte Coste - Flore descriptive et illustrée de la France, de la Corse... Patraque Dragonmouth Pyrenäen-Drachenmaul Patraque Dragonmouth Pyrenäen-Drachenmaul Winter Salvia Blues Much Much Later... A new concept to cheer up any Head Gardener who is making... Winter Salvia Blues Much, Much Later... A new concept to cheer up any Head Gardener who is making... Filipendula vulgaris Christophoriana BES27 Price $950 Sale Price: $675 Filipendula vulgaris, Christophoriana BES27 Price $950 Sale Price: $675 Familie: Lamiaceae Lippenblütler Fundort: zwischen Piazzolo und Bocchetta di Nansesa... Familie: Lamiaceae, Lippenblütler Fundort: zwischen Piazzolo und Bocchetta di Nansesa... Click here to discuss this photo. Previous image « - - - » Next image More Pictures poppysue Click here to discuss this photo. Previous image « - - - » Next image More Pictures poppysue
Next »
Advanced Search