Honda SH150i có giá tham khảo tương đương 8.500 USD. Ảnh: Đức Huy. Honda SH150i có giá tham khảo tương đương 8.500 USD. Ảnh: Đức Huy. Honda SH150i nhập khẩu từ Italy. Ảnh: Đức Huy. Honda SH150i nhập khẩu từ Italy. Ảnh: Đức Huy. Öèôðû â èíäåêñàõ íîâûõ ìîäåëåé ñêóòåðîâ Honda SH125i è SH150i óêàçûâàþò íà îáúåìû èõ äâèãàòåëåé. Òàê... Öèôðû â èíäåêñàõ íîâûõ ìîäåëåé ñêóòåðîâ Honda SH125i è SH150i óêàçûâàþò íà îáúåìû èõ äâèãàòåëåé. Òàê... Going Live Once all development and QA were complete the sites were pushed live to coincide with the... Going Live Once all development and QA were complete the sites were pushed live to coincide with the... 2010 Elite Scooter First Ride 2010 Elite Scooter First Ride Honda SH150i Condividi questa opinione su Honda SH150i Condividi questa opinione su Двигатель Тип двигателя : 4-х тактный Количество цилиндров : 1 Объем (куб.см) : 153 Мощность (л.с... Двигатель Тип двигателя : 4-х тактный Количество цилиндров : 1 Объем (куб.см) : 153 Мощность (л.с... Honda SH mới. Ảnh: Lê Hùng. Honda SH mới. Ảnh: Lê Hùng. EX RC 2009 - 2010 : Tình trạng xe : Hình thức bên ngoài : 99% Động cơ : 99% zin Đã sử dụng từ 2... EX RC 2009 - 2010 : Tình trạng xe : Hình thức bên ngoài : 99% Động cơ : 99% zin Đã sử dụng từ 2... Trochu na škodu je myslím zrušení uzamykatelné přihrádky pod řidítky. Do ní se sice stěží vešel... Trochu na škodu je myslím zrušení uzamykatelné přihrádky pod řidítky. Do ní se sice stěží vešel... Có thêm đồng hồ ABS. Có thêm đồng hồ ABS. AB thái - Vietnams : Tình trạng xe : Hình thức bên ngoài : 97% Động cơ : 98% zin Đã sử dụng từ 4... AB thái - Vietnams : Tình trạng xe : Hình thức bên ngoài : 97% Động cơ : 98% zin Đã sử dụng từ 4... Contemporaneamente al MotoDays si è svolta l’asta benefica su e-Bay organizzata da Honda Italia... Contemporaneamente al MotoDays, si è svolta l’asta benefica su e-Bay organizzata da Honda Italia,... Logo ABS. Logo ABS. Vespa LX125ie phiên bản cho nam giới. Vespa LX125ie phiên bản cho nam giới. Kích thước tương đương với SH Việt Nam. Kích thước tương đương với SH Việt Nam. EX RC 2009 - 2010 : Tình trạng xe : Hình thức bên ngoài : 99% Động cơ : 99% zin Đã sử dụng từ 2... EX RC 2009 - 2010 : Tình trạng xe : Hình thức bên ngoài : 99% Động cơ : 99% zin Đã sử dụng từ 2... Có thêm đồng hồ ABS. Có thêm đồng hồ ABS. Honda SH đời cũ mẫu xe xuất xứ Italy làm mưa làm gió tại Việt Nam. Honda SH đời cũ, mẫu xe xuất xứ Italy làm mưa làm gió tại Việt Nam. Honda SH150i ra mắt tại Thái Lan Thiết kế phía trước của xe thay đổi khá nhiều so với SH hiện tại... Honda SH150i ra mắt tại Thái Lan Thiết kế phía trước của xe thay đổi khá nhiều so với SH hiện tại,... Kích thước tương đương với SH Việt Nam. Kích thước tương đương với SH Việt Nam. Thông tin tham khảo về Lịch sử hãng xe máy Honda Thông tin tham khảo về Lịch sử hãng xe máy Honda
Next »
Advanced Search