HMAS Farncomb SSG-74 date and location not available. HMAS Farncomb SSG-74 date and location not available. April 26 2002 HMAS Farncomb SSG-74 (top) operating with JMSDF Bungo MST-646 and USS La Jolla... April 26, 2002 HMAS Farncomb SSG-74 (top) operating with JMSDF Bungo MST-646 and USS La Jolla... HMAS Farncomb SSG 74 của Austraulia. HMAS Farncomb SSG 74 của Austraulia. Gallery: Gallery Gallery: Gallery Australia n Navy Collins-class submarine HMAS Farncomb (SSG 74). US Navy photo by Daniel Barker... Australia n Navy Collins-class submarine HMAS Farncomb (SSG 74). US Navy photo by Daniel Barker... Gallery: Gallery Gallery: Gallery Gallery: Gallery Gallery: Gallery HMAS Farncomb returns 2005 (click to view full) One of the goals for the Collins Class program was... HMAS Farncomb returns, 2005 (click to view full) One of the goals for the Collins Class program was... 0:59 HMAS Farncomb successful sinking at RIMPAC HMAS Farncomb successful sinking at RIMPAC HMAS... 0:59 HMAS Farncomb successful sinking at RIMPAC HMAS Farncomb successful sinking at RIMPAC HMAS... Quả ngư lôi bắn từ tàu ngầm HMAS Farncomb của Hải quân Hoàng gia Australia đang lao thẳng về con tàu... Quả ngư lôi bắn từ tàu ngầm HMAS Farncomb của Hải quân Hoàng gia Australia đang lao thẳng về con tàu... Tàu ngầm HMAS Farncomb sau thời khắc hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống vũ khí Collins trên tàu là một... Tàu ngầm HMAS Farncomb sau thời khắc hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống vũ khí Collins trên tàu là một... Australia n Navy Collins-class submarine HMAS Farncomb (SSG 74). US Navy photo by Daniel Barker... Australia n Navy Collins-class submarine HMAS Farncomb (SSG 74). US Navy photo by Daniel Barker... Buoy oh buoy… (click to view full) News reports from Japan indicate that country is suggesting to... Buoy oh buoy… (click to view full) News reports from Japan indicate that country is suggesting to... Według The Australian przedstawiciele władz tego kraju rozpoczęli starania o ściągnięcie zza... Według The Australian , przedstawiciele władz tego kraju rozpoczęli starania o ściągnięcie zza... HMAS Farncomb trở về bến cảng Hawaii sau cuộc diễn tập. Hai tàu đã nghỉ hưu khác là Niagara Falls và... HMAS Farncomb trở về bến cảng Hawaii sau cuộc diễn tập. Hai tàu đã nghỉ hưu khác là Niagara Falls và... SS584 JDS Natsushio Harushio class SS584 JDS Natsushio Harushio class June 14 1999: HMAS Torrens DE-53 being sunk as a target by HMAS Farncomb SSG-74. June 14, 1999: HMAS Torrens DE-53 being sunk as a target by HMAS Farncomb SSG-74. June 14 1999: HMAS Torrens DE-53 being sunk as a target by HMAS Farncomb SSG-74. June 14, 1999: HMAS Torrens DE-53 being sunk as a target by HMAS Farncomb SSG-74. June 14 1999: HMAS Torrens DE-53 being sunk as a target by HMAS Farncomb SSG-74. June 14, 1999: HMAS Torrens DE-53 being sunk as a target by HMAS Farncomb SSG-74. June 14 1999: HMAS Torrens DE-53 being sunk as a target by HMAS Farncomb SSG-74. June 14, 1999: HMAS Torrens DE-53 being sunk as a target by HMAS Farncomb SSG-74. June 14 1999: HMAS Torrens DE-53 being sunk as a target by HMAS Farncomb SSG-74. June 14, 1999: HMAS Torrens DE-53 being sunk as a target by HMAS Farncomb SSG-74. June 14 1999: HMAS Torrens DE-53 being sunk as a target by HMAS Farncomb SSG-74. June 14, 1999: HMAS Torrens DE-53 being sunk as a target by HMAS Farncomb SSG-74. Canadian long-range hunter-killer submarine HMCS Victoria (SSK 876) arrives at Joint Base Pearl... Canadian long-range hunter-killer submarine HMCS Victoria (SSK 876) arrives at Joint Base Pearl... HMAS CANBERRA (Captain F.E. Getting RAN) USS CHICAGO (Captain H. A. Bode USN) USS ASTORIA (Captain W... HMAS CANBERRA (Captain F.E. Getting RAN) USS CHICAGO (Captain H. A. Bode USN) USS ASTORIA (Captain W... Hải quân hai nước Mỹ và Australia phải tiến hành nội dung diễn tập trên cách bờ biển ít nhất 50 hải... Hải quân hai nước Mỹ và Australia phải tiến hành nội dung diễn tập trên cách bờ biển ít nhất 50 hải... Mackenzie J Gregory Ahoy - Mac's Web Log Mackenzie J Gregory Ahoy - Mac's Web Log Naval Career NEW YORK 1939 Naval Career NEW YORK 1939
Advanced Search