F IG. 1042– Duodenojejunal fossa. (Poirier and Charpy.) ( See enlarged image ) F IG. 1042– Duodenojejunal fossa. (Poirier and Charpy.) ( See enlarged image ) Contents of the Ischiorectal fossa - 1. Ischiorectal pad of fat. 2. Inferior rectal nerve and... Contents of the Ischiorectal fossa - 1. Ischiorectal pad of fat. 2. Inferior rectal nerve and... v t e Anatomy of torso digestive system : Gastrointestinal tract v t e Anatomy of torso , digestive system : Gastrointestinal tract 36 -648 MAMC Moreux Crater 43.783005 45.998001 11x 115.000 16000 0.0000 500.0500 200 36 -648 MAMC Moreux Crater 43.783005 45.998001 11x 115.000 16000 0.0000 500.0500 200 Figure 13: Ischiorectal fossae and pararectal spaces. top The Supralevator Spaces (pararectal)... Figure 13: Ischiorectal fossae and pararectal spaces. top The Supralevator Spaces (pararectal)... Mangala Fossa i Cerberus Fossae . Aquestes regions són els punts de partida dels amplis canals per... Mangala Fossa i Cerberus Fossae . Aquestes regions, són els punts de partida dels amplis canals, per... Athabasca Valles te el seu origen en un d’aquests segments de Cerberus Fossae. Aquest canal va... Athabasca Valles , te el seu origen en un d’aquests segments de Cerberus Fossae. Aquest canal va...
Advanced Search