Reply post # 2 of 3 10/25/09 at 10:02pm Reply post # 2 of 3 10/25/09 at 10:02pm Reply post # 2 of 3 10/25/09 at 10:02pm Reply post # 2 of 3 10/25/09 at 10:02pm This headphone is retired due to being discontinued in mid-2012. Denon replacement headphones were... This headphone is retired due to being discontinued in mid-2012. Denon replacement headphones were... ‹ Edited by sluker - 12/26/10 at 8:31pm Reply View All More from This Seller Edited by sluker - 12/26/10 at 8:31pm Reply View All More from This Seller 天龙DENON AH-D5000 头戴式(黑色) 报价:¥3880 原图 列表 已有 3 人发表印象,您可以点击投票! 不能产生真实购买? 这样有实用性的产品 或添加新印象: 只能吐槽10个汉字哦!... 天龙DENON AH-D5000 头戴式(黑色) 报价:¥3880 原图 列表 已有 3 人发表印象,您可以点击投票! 不能产生真实购买? 这样有实用性的产品 或添加新印象: 只能吐槽10个汉字哦!... For Sale: Denon AH-D5000 headphones For Sale: Denon AH-D5000 headphones For Sale: Denon AH-D5000 headphones For Sale: Denon AH-D5000 headphones For Sale: Denon AH-D5000 headphones For Sale: Denon AH-D5000 headphones For Sale: Denon AH-D5000 headphones For Sale: Denon AH-D5000 headphones La respuesta de frecuencias de los Denon AH-D5000 abarca desde 5 a 45.000 Hz (hertzios). En cuando a... La respuesta de frecuencias de los Denon AH-D5000 abarca desde 5 a 45.000 Hz (hertzios). En cuando a... Thanks for looking        Cory Edited by 3sheets - 3/9/11 at 10:31am Reply Head-Fi's Best Sellers Thanks for looking,        Cory Edited by 3sheets - 3/9/11 at 10:31am Reply Head-Fi's Best Sellers Casque hi-fi Denon AH-D5000 Caractéristiques Notes techniques Avis Questions/Réponses Points forts... Casque hi-fi Denon AH-D5000 Caractéristiques Notes techniques Avis Questions/Réponses Points forts... Về tính năng cơ bản thì AH-D7000 gần như tương đương với D5000 nhưng chiếc tai nghe mới có khả năng... Về tính năng cơ bản thì AH-D7000 gần như tương đương với D5000, nhưng chiếc tai nghe mới có khả năng... Stereo Bluetooth Kulaklık Stereo Bluetooth Kulaklık Los Denon AH-D5000 son unos auriculares estéreo cerrados y de tipo dinámico muy bien construidos .... Los Denon AH-D5000 son unos auriculares estéreo cerrados y de tipo dinámico muy bien construidos .... AH-D5000 AH-D5000 天龙DENON AH-D5000 头戴式(黑色) 报价:¥3880 原图 列表 已有 3 人发表印象,您可以点击投票! 不能产生真实购买? 这样有实用性的产品 或添加新印象: 只能吐槽10个汉字哦!... 天龙DENON AH-D5000 头戴式(黑色) 报价:¥3880 原图 列表 已有 3 人发表印象,您可以点击投票! 不能产生真实购买? 这样有实用性的产品 或添加新印象: 只能吐槽10个汉字哦!... ¢¬¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë ¢¬¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë › Own It Want It Had It 9 reviews 100% Positive Reviews Rated #58 in Over-Ear › Own It Want It Had It 9 reviews 100% Positive Reviews Rated #58 in Over-Ear AH-D5000 AH-D5000 Featured Stories Featured Stories Ezt a terméket már nem forgalmazzuk utolsó ismert ár: 249 990 Ft 196 843 Ft + áfa Online hitelre... Ezt a terméket már nem forgalmazzuk, utolsó ismert ár: 249 990 Ft 196 843 Ft + áfa Online hitelre,... Ezt a terméket már nem forgalmazzuk utolsó ismert ár: 249 990 Ft 196 843 Ft + áfa Online hitelre... Ezt a terméket már nem forgalmazzuk, utolsó ismert ár: 249 990 Ft 196 843 Ft + áfa Online hitelre,... Casque hi-fi Denon AH-D5000 Caractéristiques Notes techniques Avis Questions/Réponses Points forts... Casque hi-fi Denon AH-D5000 Caractéristiques Notes techniques Avis Questions/Réponses Points forts... ... 370g 50mm 3m 両出し - 評点 音質 装着感 遮音性 音漏れ デザイン 携帯性 音の傾向 参考最安価格 5 4 4 3 4 1 均 49700円 ... 370g 50mm 3m 両出し - 評点 音質 装着感 遮音性 音漏れ デザイン 携帯性 音の傾向 参考最安価格 5 4 4 3 4 1 均 49700円 ... 370g 50mm 3m 両出し - 評点 音質 装着感 遮音性 音漏れ デザイン 携帯性 音の傾向 参考最安価格 5 4 4 3 4 1 均 49700円 ... 370g 50mm 3m 両出し - 評点 音質 装着感 遮音性 音漏れ デザイン 携帯性 音の傾向 参考最安価格 5 4 4 3 4 1 均 49700円 ... 370g 50mm 3m 両出し - 評点 音質 装着感 遮音性 音漏れ デザイン 携帯性 音の傾向 参考最安価格 5 4 4 3 4 1 均 49700円 ... 370g 50mm 3m 両出し - 評点 音質 装着感 遮音性 音漏れ デザイン 携帯性 音の傾向 参考最安価格 5 4 4 3 4 1 均 49700円 › Own It Want It Had It 9 reviews 100% Positive Reviews Rated #58 in Over-Ear › Own It Want It Had It 9 reviews 100% Positive Reviews Rated #58 in Over-Ear Zobrazit obrázek Zobrazit obrázek [ zvětšit ] [ zvětšit ]
Next »
Advanced Search