Curtiss Jenny (JN4) - Brewster & Co. Curtiss Jenny (JN4) - Brewster & Co. 28 Love it 1 Like it 28 Love it 1 Like it 28 Love it 1 Like it 28 Love it 1 Like it The “Red Barn” - Boeing Headquarters - June 1917. Military guards are due to war... The “Red Barn” - Boeing Headquarters - June 1917. Military guards are due to war... 28 Love it 1 Like it 28 Love it 1 Like it Curtiss Model 18/CO Condor Curtiss Aeroplane & Motor Co./ Curtiss-Wright Airplane Co. (США) Первый... Curtiss Model 18/CO Condor Curtiss Aeroplane & Motor Co./ Curtiss-Wright Airplane Co. (США) Первый... Curtiss CO Condor авиакомпании Eastern Air Transport (США) © Владимир Быков 2003 Список источников: Curtiss CO Condor авиакомпании Eastern Air Transport (США) © Владимир Быков 2003 Список источников: CO Condor CO Condor John Lenno x - Joseph R. Mich - John Plaskett - R.M. Hollingshead Co. Fire - Mathis Shipyard U... John Lenno x - Joseph R. Mich - John Plaskett - R.M. Hollingshead Co. Fire - Mathis Shipyard U... CURTISS AEROPLANE CO. RESEARCH DEPT 1916 Collection of Robert Arnold 12-27-03 CURTISS AEROPLANE CO. RESEARCH DEPT, 1916 Collection of Robert Arnold, 12-27-03 Разработчик: Curtiss Разработчик: Curtiss John Lenno x - Joseph R. Mich - John Plaskett - R.M. Hollingshead Co. Fire - Mathis Shipyard U... John Lenno x - Joseph R. Mich - John Plaskett - R.M. Hollingshead Co. Fire - Mathis Shipyard U... Missy's China Missy's China Được thiết kế bởi Glenn Curtiss đây là loại máy bay được sản xuất hàng loạt đầu tiên của Mỹ. Ngày... Được thiết kế bởi Glenn Curtiss, đây là loại máy bay được sản xuất hàng loạt đầu tiên của Mỹ. Ngày... CO Condor CO Condor Tomahawk là chiếc Curtiss P – 40C vẫn còn khả năng bay duy nhất trên thế giới còn sót lại. Vào năm... Tomahawk là chiếc Curtiss P – 40C vẫn còn khả năng bay duy nhất trên thế giới còn sót lại. Vào năm... Charlie's Sketch of his Aeroplane For enlarged version click on: Sketch Collection of Ernie Sansome... Charlie's Sketch of his Aeroplane For enlarged version, click on: Sketch Collection of Ernie Sansome... 2005 Decorators' Show House Sponsored by Junior League of Buffalo / The Buffalo News ... 2005 Decorators' Show House Sponsored by Junior League of Buffalo / The Buffalo News ...
Advanced Search