Fotografováno dne 29. 12. 2007 (u Roztok). Fotografováno dne 29. 12. 2007 (u Roztok). Fotografováno dne 29. 12. 2007 (u Roztok). Fotografováno dne 29. 12. 2007 (u Roztok). Division - Classe - Ordre - Famille Basidiomycota / Homobasidiomycetes / Corticiales / Corticiaceae... Division - Classe - Ordre - Famille Basidiomycota / Homobasidiomycetes / Corticiales / Corticiaceae... Basidioradulum radula Basidioradulum radula Rozšíření a ekologie: Roste dosti hojně v březnu až prosinci na odumřelých větvích listnatých stromů... Rozšíření a ekologie: Roste dosti hojně v březnu až prosinci na odumřelých větvích listnatých stromů... Craterocolla cerasi - 1.1.12 Craterocolla cerasi - 1.1.12 Puccinia lapsanae - 19.6.14 Puccinia lapsanae - 19.6.14 Basidioradulum radula - 7.9.16 Basidioradulum radula - 7.9.16 Hyphodontia subalutacea Hyphodontia subalutacea Basidioradulum radula (Fr.) Nobles Basidioradulum radula (Fr.) Nobles
Advanced Search